Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift kultursamverkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Övriga boktips: Hjärtpunkten

Aurelius, Carl Axel

Evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska bekännelsen Denna bok är
ett försök att lyfta fram det mest centrala i den evangeliska rörelsen,
det som är dess hjärtpunkt. Här återges hur denna rörelse inspirerades
av Luther, hur den kom till uttryck i församlingarna och hur den fick
nedslag i den bekännelse som lästes upp vid riksdagen i Augsburg år
1530. Hjärtpunkten är enligt vår mening bland det klaraste och mest
givande som på senare år skrivits om svenska kyrkans tro. Författaren
Carl Axel Aurelius är biskop i Göteborg och docent i dogmatik