Övriga boktips: Hjärtpunkten

Nyhet Publicerad

Aurelius, Carl Axel

Evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska bekännelsen Denna bok är
ett försök att lyfta fram det mest centrala i den evangeliska rörelsen,
det som är dess hjärtpunkt. Här återges hur denna rörelse inspirerades
av Luther, hur den kom till uttryck i församlingarna och hur den fick
nedslag i den bekännelse som lästes upp vid riksdagen i Augsburg år
1530. Hjärtpunkten är enligt vår mening bland det klaraste och mest
givande som på senare år skrivits om svenska kyrkans tro. Författaren
Carl Axel Aurelius är biskop i Göteborg och docent i dogmatik