Övriga boktips 2004: Luther - död eller levande

Nyhet Publicerad

Per Ragnar

I "Luther på våra axlar" Inte alls!
Läs om den levnadsvise, debattglade, sanningssökande munken som rymde
med en nunna i Per Ragnars sensationella bok och läs vad Luther sa själv
om sitt spännande liv:

"Att jag blev student och sedan fick doktorshatten, att jag lämnade
detta och blev munk, vilket naturligtvis drog skam över mej och bittert
förargade min far, att jag sedan råkade i luven på påven och han på mej,
att jag tog en förrymd nunna till min hustru, vem har läst något sådant
i stjärnorna? Vem skulle förutsäga mej det? Vem mer än Gud kan tänka ut
något sådant?"

Per Ragnar har som skådespelare med stor framgång gestaltat Strindberg,
Hitler och H C Andersen. Som författare ger han sig nu i närkamp med
Martin Luther i boken: Luther - död eller levande.