Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift kultursamverkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2004 Ny bok om Luther

Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog Stolt, Birgit

Som en röd tråd genom denna bok går den borttappade glädjen i svensk
lutherdom. Här finns inte »den lille Luther på axeln«, han som enligt
många svenskar driver och stressar dem till ständig pliktuppfyllelse,
förstör deras nöjen och inger dem dåligt samvete. I själva verket är det
få teologer som så hävdat glädjen som den kristna religionens grundton
som Martin Luther.    
I Luther själv ligger tyngdpunkten på den mogne Luther, tyvärr ofta
framställd som envis, grälsjuk och bitter. Låter man honom komma till
tals själv i relationen till hustrun och barnen och nära vännen
Melanchthon blir bilden en helt annan. Här framträder i bönen,
själavården, predikan och katekesen en helt annan, lyhörd, mjuk och
tolerant sida. I brev till hustrun framträder en värme och skämtsamhet
som varar livet ut. Slående är balansen mellan den intellektuella och
den känslomässiga sidan i Luthers tro.
Boken finns att köpa på Din bok i Göteborg eller på www.artos.se