2004 Ny bok om Luther

Nyhet Publicerad

Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog Stolt, Birgit

Som en röd tråd genom denna bok går den borttappade glädjen i svensk
lutherdom. Här finns inte »den lille Luther på axeln«, han som enligt
många svenskar driver och stressar dem till ständig pliktuppfyllelse,
förstör deras nöjen och inger dem dåligt samvete. I själva verket är det
få teologer som så hävdat glädjen som den kristna religionens grundton
som Martin Luther.    
I Luther själv ligger tyngdpunkten på den mogne Luther, tyvärr ofta
framställd som envis, grälsjuk och bitter. Låter man honom komma till
tals själv i relationen till hustrun och barnen och nära vännen
Melanchthon blir bilden en helt annan. Här framträder i bönen,
själavården, predikan och katekesen en helt annan, lyhörd, mjuk och
tolerant sida. I brev till hustrun framträder en värme och skämtsamhet
som varar livet ut. Slående är balansen mellan den intellektuella och
den känslomässiga sidan i Luthers tro.
Boken finns att köpa på Din bok i Göteborg eller på www.artos.se