Mysteriespelet 1999

Nyhet Publicerad

Ett skepp kommer lastat

På medeltiden hörde Mysteriespelet till kyrkolivet som narren till hovet. Det goda skrattet som bästa skydd mot att bli uttråkad och ta sig själv på för stort allvar I Mysteriespelet blev kyrkan och dess liv så att säga speglat på hovet. Den utstötte upphöjdes, den upphöjde sattes i en ödmjuk position. Evangeliet uttryckt i ett annorlunda utförande och på ett gränsöverskridande sätt. I det moderna Mysteriespelet är "skeppet lastat med" etnisk mångfald. Genom ett nordiskt, mångkulturellt bildspråk, ackompanjerat av rytmisk musik, närmar vi oss kyrkans mysterium. Det, som en gång blev separerat: kyrkan och folket - för folklivet var för färgrikt, sinnligt och kroppsligt präglat, återfinner varandra i ett fruktbart, överraskande och föryngrande möte i denna föreställning. Spelet framförs av skådespelare från hela Norden.
Medverkande: Makka Kleist, Mari Boine, Ida Lotta Backman, Else Mathiassen.
Författare: Brita Haugen, kompositör: Maliyn Mazur