Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift kultursamverkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gothenburg Irish Festival 1996, 1997 och 1998

Ursula Burns, The Wishing Tree, filmen "Steelchest", Robert Tressell - hans liv och andra programpunkter.

Ursula Burns
Sångerskan och harpisten Ursula Burns är ingalunda lätt att kategorisera. Hon har jämförts med både Kate Bush och Kurt Weill, och hennes musik väcker associationer till såväl keltisk folkmusik som music hall, chanson och klezmer. Ursula Burns föddes och växte upp på Falls Road i Belfast. Hon kommer från en musikalisk familj; modern Marie är en välkänd harpist med klassisk musik och traditionell folkmusik på repertoaren. Ursula började spela harpa för tre år sedan för att ge en musikalisk bakgrund till sitt skrivande. Hon har uppträtt i många olika sammanhang, från barer i Belfast till Londons Royal Albert Hall, och har blivit väl mottagen av både publik och press.

The Wishing Tree
Möt två grupper av musiker, med helt olika stilriktningar, fast med gemensamt ursprung och gemensamma inspirationskällor - Irland och den irländska kulturtraditionen. Den ena gruppen är förankrad i folkmusiken och fiolen är det bärande instrumentet. Den andra gruppens musik bärs av saxofonen, och de musikaliska referensramarna är av ett helt annat slag. Repertoaren innehåller stycken av både klassiska kompositörer och nutida irländska kompositörer.

Sviten ’The Wishing Tree’, av fiolspelaren Séamus McGuire är baserad på och inspirerad av Nobelpristagaren Seamus Heaneys dikt med samma namn. The Wishing Tree är en underbar samling egenkomponerade och traditionella stycken som kombinerar irländsk känslighet med klassiska musikstilar som barock och renässansmusik. Av två till synes väsensskiljda koncept har Séamus McGuire skapat en spännande blandning, som höjer sig över alla genremässiga begränsningar. Sviten består nästan enbart av långsamma och fridfulla stycken. I sina arrangemang och sitt framförande skapar McGuire en atmosfär av lugn, värme och reflektion. Séamus McGuire framför sviten på fiol och viola, med pianoackompanjemang av Gerry O’Briain.

Konserten inleds med ett framträdande av den klassiske saxofonsolisten Gerard McChrystal. Med sin innovativa musik, som innehåller många anspelningar på keltisk kultur, har han blivit en av världens mest berömda och uppskattade saxofonister. Han har tidigare bland annat uppträtt på Royal Albert Hall i London och Rossiniteatern i Italien, och arbetat med BBC-s filharmoniska orkester och den irländska kören Anùna.

Filmen "Steelchest"
Belfast har alltid varit en stad präglad av sjöfarten. I synnerhet under 1800-talet och början av 1900-talet har varvsindustrin varit en av de viktigaste näringarna i staden. Steelchest, Nail in the Boot and Barking Dog handlar om människorna som arbetade där och deras erfarenheter av hur det var att leva i ett samhälle där många aspekter av tillvaron var kopplade till varvet. Efter filmen blir det en diskussion mellan producenten David Hammond, en representant från Svenska kyrkan/Stadsmissionen, och en representant från fackföreningsrörelsen, om sociala konsekvenser av nedläggningen av varven i Belfast och i Göteborg. Hur hanterar vi yrkesstolthet och yrkesidentitet i en döende industri? Vad har kyrkan för roll? Hur viktigt är det med denna form av dokumentation och hågkomst? Dessa frågor och många andra kommer att tas upp.

Dokumentärfilmaren David Hammond är en av Irlands främsta filmskapare. Han är mannen bakom tre av de filmer som visas på Hagabion under Gothenburg Irish Festival. Hans filmer har en ovanlig, sällsamt suggestiv och poetisk atmosfär, och det finns en tydlig konstnärlig släktskap med bland andra nobelpristagaren Seamus Heaney, som också medverkar i en av David Hammonds filmer.

Skellig Michael - Klostret på klippan
Stora Skellig reser sig ur vågorna som ett sista trotsigt utropstecken innan Atlanten helt tar över. Per Åkerblom berättar med ord och bilder om klostret på klippön.

Poeter som profeter
Werner Jeanrond, professor i systematisk teologi, Lunds Universitet kommer att försöka visa hur Irlands poesi och litteratur gett uttryck både för en ny syn på Gud och kristen livsstil och en stark kritik mot den religiösa situationen.

Ceilidh
Dans och musikkväll med bandet Montain Dew. Dansutlärning med Brenda Hogan.

Dam Bursting - Poesi av Steve Hall
Titeln symboliserar en barriär som brister för att låta tankar och känslor flöda fritt. Personliga iakttagelser, tankar och politiska reflektioner speglas i dikterna.

Painters as prophets
Vid mitten av 1800-talet upplevde den irlänsk-keltiska konsten en renässans, då utgrävningar visade landets rika kulturarv. Detta seminarium tar upp spåren tillbaka i tiden - då keltiska togs upp och omformades i den nya tiden.

Robert Tressell - hans liv
Irländaren som blev Storbritanniens främste arbetarförfattare.
Robert Noonan, som skrev under namnet Robert Tressell, föddes 1870 i Dublin och dog 1911 i Liverpool. Medan han arbetade som husmålare i Hastings skrev han det som skulle bli den största och mest populära klassikern inom den brittiska arbetarlitteraturen - romanen 'The Ragged-Trousered Philanthropists' - som utgavs efter hans död. I detta föredrag kommer Ronald Paul, lektor i engelska vid Göteborgs Universitet, att berätta mer om Tressells korta men intensiva liv och det märkliga detektivarbete som ledde fram till upptäckten och publiceringen av hans satiriska romanmästerverk.

Att bli vän med skuggan - Befriending the shadow med Father Pat Collins.
Psykoanalytikern Carl Jung har sagt att neuros är hjärtats inbördeskrig, en konflikt mellan det vi accepterar och inte accepterar hos oss själva. Det som uppstår kallade Jung för 'Skuggan'. Våra egna svagheter överför vi ibland på andra människor, både för att slippa acceptera dessa brister, och för att skapa en negativ motbild som framhäver de goda sidor vi vill tillskriva oss själva. Konflikten i Nordirland kan ses som just en sådan projektion. Pat Collins berättar om olika sätt att bli vän med Skuggan, både ur ett irländskt och ett svenskt perspektiv. Pat Collins är katolsk präst i Vincentorden och undervisar i psykologi på All Hallows College i Dublin. Han är involverad i det ekumeniska arbetet både i Nordirland och i republiken.