Hildegard von Bingen Festival 1998

Nyhet Publicerad

Firandet av 900-årsjubileum.

Arrangörer: Annedals församling, Tyska församlingen, Everpe - kvinnor i musik, Föreningen för tidig musik, Artisten, Göteborgs stift och Sveriges Kyrkliga Studieförbund

Berättelsen om S:t Ursula
Falsobordone & Schola Götheborgensis
Martyrlegend från 200-yalet. Sångerna varvas med textläsning och instrumentalmusik.

Marisvesper Schola Götheborgensis
Gregoriansk körsång, under ledning av Ulrike Heider.

Visioner
En gregoriansk nattkonsert kring Hildegard von Bingen
Riddarholmens kammarkör framför en föreställning för alla sinnen där vi får ta del av Hildegards fantastiska värld.