Rysk kulturfestival 1999

Nyhet Publicerad

Programpunkter och konserter.

Debattkväll 
kring civilsamhället i det postsovjetiska Ryssland. Projektet M.I.R. - Modernitet, Identitet, Rationalitet presenteras av Zaira Jagudina, Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.

Ett stämningsfullt möte
med den rysk-ortodoxa tron. Ansvarig: Nadija Shulga-Kostritska

Konsert 
till stöd för Caritas arbete i Ryssland.
Medverkande: Mölndals Kammarkör, Duo Pagini, Elizabeth Newman-piano, Göteborgs symfoniker och musikhögskolans Brassensemble.

Kända romanser och arior 
av P.Tjajkovskij och S.Rachmaninov framförs av Nikolaj Giljov, tenor på GöteborgsOperan, till ackompanjemang av piano.

Avslutningskonsert 
med Kammarkören PRO MUSICA
Dirigent Jan Yngwe, gästdirigent Dmitro Bondarenko, framför "Konsert för kör" av Alfred Schnittke och traditionell körmusik av bla Rachmaninov och Sviridov.