Irländsk Festival 2001

Nyhet Publicerad

Programpunkter och bilder.

Programpunkter:

Konsert
West of Eden och John McGlynn från kören Anúna
Torsdag 15 mars kl. 19.00 Hagakyrkan, entré 100 kr
Förköp Bengans, 15 00 22, 24 24 00.
Scandinavium 81 10 20

Keltisk körsång
Work shop med Roisin Dempsey solist ur Anúna, Roisin lär ut gammal och ny keltisk kör musik.
Övningarna den 16/3 kl 19.00-21.00 och den 17/3 16.00-18.00.
Körgruppen medverkar i Keltiska mässan på söndagen
Avgift 100 kr, erläggs första kvällen.
Plats, Annedalskyrkan
Anmälan till Mikael Ringlander senast den 7 mars på:
mikael.ringlander@netg.se eller
Mikael Ringlander
Per Dubbsgatan 2
413 46 Göteborg
Ange namn, adress och telefon

Keltisk andlighet i ord o ton med Harald Olsen.
Han har nyligen utkommit med boken Keltisk Andlighet. I den presenterar han förgrundsgestalter
och texter som spänner över tretton sekler.
Lördag 17 mars kl 14.00 Hagakyrkan tillsammans med Harald Olsen, musiker Martin Junstrand och Dan Erik Sahlberg. Entré 40 kr

Keltisk mässa Radiogudstjänst 18 mars kl 11.00 Annedalskyrkan.
En ekumenisk gudstjänst med keltiska förtecken i Annedalskyrkan.
Gudstjänsten kommer att hållas på svenska, engelska och gaeliska.
Roisin Dempsey Work shops grupp medverkar samt musikerna: Greg McDermott,
Oskar och Henrik MacGregor. 
Mässa innehåller keltisk kör och instrumental musik.
Predikat Harald Olsen, liturg Bengt Inghammar

Författarbesök och föreläsningar
17 mars på Humanisten
Entré 100 kr

9.00-10.30 (3x20 min föredrag + 10 min samtal)
Åke Persson "Brendan Kennelly's Ireland: An Introduction to his Poetry"
Irene Gilsenan om Seamus Heaneys diktning
Britta Olinder om Michael Longleys senaste diksamling

10.30-11.00 Kaffe

11.00-12.30 (3x20 min föredrag + 10 min samtal)
Bo Lundén om "Knowledge and Ignorance in Some Novels by John Banville"
Michael Böss talar om "Nation in the Air: John Banville's 'The Untouchable'
Ruben Moi's "Cats, bangles and throwbacks: What is the Point of Paul Muldoon's Postmodernist Play in 'Hay'?"

12.30-14.00 Lunch

14.00 John Banville
15.00 Kaffe
15.30 Edna O Brian
16.30 Michael Longley
Författarna läser ur och kommenterar sina verk

 

Copyright på bilderna: Mikael Ringlander