Mea She´arim
Foto: Mikael Ringlander

Gator i Mea She'arim - Fotoutställning 3/10-14/11 2015

Nyhet Publicerad

Bilder av ett ultraortodoxt kvarter av Jerusalem - Ett judiskt 1800-tal i nutid.


På gator och i gränderna är det män man ser, och någon enstaka kvinna eller flicka. Även i matvaruaffärerna är det män.

Denna grupp som ofta kallas ultraortodoxa kallar sig själva för haredim, de som fruktar (Gud). Men den är också kända som chassier.

Det finns en mängd olika chassidiska grupper, var och en ledd av en s.k. rebbe (helig man) med lite olika klädsel. De flesta grupper har namn efter den by eller stad i Östeuropa där de har sitt ursprung. Den chassidiska rörelsen grundandes på 1700-talet. Att de just har svarta kostymer och hatt är för att det var finklädsel på 1800-talet, vid den tid då utvecklingen stannade för dem.

Fotograf Mikael Ringlander.

Utställningen visas på Scandinavian photo, Södra Ågatan 18a, Mölndal.

Vernissage lördag 3 oktober kl 11-14.