Kyrkovaktmästarna - alla bidrar med just sin kompetens

Nyhet Publicerad Ändrad

Lars är kyrkogårds- och fastighetschef. Här berättar han om arbetet på kyrkogården.

Kyrkogårdspersonalen finns alltid där men syns inte så väl. De är navet i allt som rör kyrkogård och fastigheter. De finns med vid begravningar, vigslar och dop. Med respekt och omtanke tar de hand om såväl kista som gravplats. De sköter plantering. Tar hand om fastigheter. Sköter teknik och andra förberedelser vid konserter med mera. De möter människor i sorg och glädje på både kyrkogård och i kyrka. 

Lars är kyrkogårds- och fastighetschef. En tjänst han haft sedan hösten 2013. Det är ett jobb där han har ena foten i det administrativa och den andra ute i verksamheten.  Lars telefon ringer ständigt. Bland annat ansvarar han för skötsel, drift och underhåll av alla fastigheter och kyrkogårdar.  

Berätta om ”din” personal?
Vår kyrkogårdspersonal är fantastisk. De besitter mycket kunskap och erfarenhet. ”Utan dem skulle inget fungera” säger Lars. Som kyrkvaktmästare ska du vara tekniskt kunnig, du ska ha gröna fingrar och vara socialt kompetent. ”Jag vågar säga att vi möter mest människor av alla anställda i församlingen”. Det är allt från paret som vill kika på kyrkan för en eventuell vigsel till en sörjande änka ute på kyrkogården eller en fråga kring kyrkans historia. Kyrkogården är en naturlig mötesplats. 
   ”Det är det som gör det här jobbet så roligt” säger Lars. Han menar att variationen av arbetsuppgifter och kontakten med människor och andra anställda gör det till ett roligt och attraktivt jobb. ”Vi har alltid många sökande på de här tjänsterna” säger han.

Under sommaren förstärks personalstyrkan med säsongsanställda som jobbar från vår till höst, och sommaranställda som jobbar en kortare tid under sommaren. Den ordinarie personalen, kyrkovaktmästarna, är fem personer och består av allt från en grävmaskinist till en trädgårdsmästare. 
   ”Det finns en bred kompetens bland alla kyrkogårdsvaktmästare och så måste det vara”, menar Lars. Alla bidrar med just sin kompetens.  

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen  består av 6 anställda. 3 på Frösön och två i Sunne och på Norderön. Chef för förvaltningen är Lars Olofsson. Lars har lång erfarenet av förvaltning och skötsel efter att ha jobbat som kyrkvaktmästare på Frösön och i Sunne. 

Under vår och sommar förstärks bemanningen med ca 20 säsongs- och sommaranställda. 

Vaktmästarna tar årligen hand om över 5900 gravar. Till 710 av dessa sköter vaktmästarna all plantering.