Illustration av Tove Hennix

Sofia församling

Välkommen till Sofia kyrka på Södermalm, Sjöstadskapellet i Hammarby sjöstad och Fryshuskyrkan i Fryshuset.

Plötsligt händer det. Vi följer de senaste direktiven och öppnar upp!

Välkomna på gudstjänst, konserter, barnverksamhet, andakter och caféer med mera. Sofia församling följer regeringens och folkmyndighetens senaste direktiv med säkra avstånd i lokalerna. Som vanligt får vi hjälpas åt att vara varsamma om varandra och bara mötas när vi är friska oh symptomfria. Varmt välkomna!