Illustration av Tove Hennix

Sofia församling

Välkommen till Sofia kyrka på Södermalm, Sjöstadskapellet i Hammarby sjöstad och Fryshuskyrkan i Fryshuset.

Välkomna på gudstjänst, konserter, barnverksamhet, andakter och och caféer med mera. Sofia församling följer regeringens och folkmyndighetens senaste direktiv och samlar upp till 50 deltagare i olika verksamheter under sommaren. Som vanligt får vi hjälpas åt att vara varsamma om varandra och hålla avstånd när vi samlas. 

Vid gudstjänst och konsert i Sofia samlas vi upp till max 50 personer och sitter på anvisade platser.

Vid Sjöstadskapellet möts vi upp till 50 personer i gudstjänst-tältet utomhus.

I kyrkstugornas trädgård utomhus samlas vi endast så många att vi tryggt kan hålla 2 m avstånd till varandra.

I mindre lokaler gäller att endast så många får samlas att vi tryggt kan hålla 2 m avstånd från varandra.

Plötsligt händer det. Vi följer de senaste direktiven och öppnar upp!

Välkomna på gudstjänst, konserter, barnverksamhet, andakter och och caféer med mera. Sofia församling följer regeringens och folkmyndighetens senaste direktiv och samlar upp till 50 deltagare i olika verksamheter under sommaren. Som vanligt får vi hjälpas åt att vara varsamma om varandra och hålla avstånd när vi samlas. Vid gudstjänst och konsert i Sofia samlas vi upp till max 50 personer och sitter på anvisade platser. Vid Sjöstadskapellet möts vi upp till 50 personer i gudstjänst-tältet utomhus. I kyrkstugornas trädgård utomhus samlas vi endast så många att vi tryggt kan hålla 2 m avstånd till varandra. I mindre lokaler gäller att endast så många får samlas att vi tryggt kan hålla 2 m avstånd från varandra.