Cantores Sofiae

Cantores är en avancerad damkör för dig som har sjungit i kör tidigare och läser noter. Tyngdpunkten ligger på klassisk musik.

Vi sjunger oftast fyrstämmigt och repertoaren är mycket blandad, med tyngdpunkt på den klassiska musiken, både gammal och nyskriven.

Kören består av 40 medlemmar, 10 st i varje stämma. Vi letar alltid efter duktiga körsångare. Kontakta körledare Bolla Henriksson för att anmäla ditt intresse.

Varje termin har vi ett körinternat och vartannat år gör vi en längre körresa. Vi har bl.a. varit i England, Spanien och Kina.

Onsdagar kl 19-21.30 i Sofia kyrka