Sofia församling

Prata med oss

Kontakt

Sofia församling Besöksadress: Borgmästargatan 11, 11629 Stockholm Postadress: BOX 11037, 10061 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6153100 E-post till Sofia församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkstugorna

Två små röda stugor med tillhörande trädgård i Vitabergsparken har ställts i ordning så som de såg ut i början av 1900-talet. Dessa kyrkstugor används av församlingen till studiecirklar, möten, enskilda samtal och föreläsningar.


 

Kvarteret flintan i Vita bergen
Vita Bergen bebyggdes under 1700-talets första hälft med små timmerhus. Den oreglerade bebyggelsen var av enklaste slag och var vid slutet av 1800-talet ett slumområde. Enligt 1880 års stadsplan skulle området bli en park. Parken anlades i etapper mellan 1888 och 1924 och Sofia kyrka stod klar 1906.

På grund av dessa arbeten revs en stor del av den gamla kåkbebyggelsen och de sociala förhållandena förbättrades. I områdets ytterkanter har ett fåtal hus bibehållits där kvarteret Flintan utgör den största sammanhängande delen. Kvarteret blev skyddat som kulturreservat 1975.

Mäster Pers Gränd 4
Den 17 oktober 1732 uppläts tomten till skeppstimmerman Thomas Westerberg. Tomten var då en "bergig ödeplats längst ut på Södermalm". Samma år byggdes ett litet hus vid norra tomtgränsen och några år senare hörnhuset. Husen ägdes och beboddes främst av hantverkare fram till 1916 då Stockholms stad förvärvade fastigheten. De båda timmerhusen och trädgården utgör en viktig del av kvarteret Flintan och har ett stort kulturhistoriskt värde.

Sofia församlings kyrkstugor
Idag används stugorna flitigt till församlingens olika verksamheter. Vi har ofta olika grupper som träffas där, enskilda samtal, drop in-vigslar, surströmmingskvällar varje år och under sommaren 2016 ett litet café.