Kyrkstugorna

Två små röda stugor med tillhörande trädgård i Vitabergsparken har ställts i ordning så som de såg ut i början av 1900-talet. Dessa kyrkstugor används av församlingen till studiecirklar, möten, enskilda samtal och föreläsningar.

Besöksadress

Vitabergsparken, Mäster Pers gränd 4

Telefon

Växel: 08-615 31 00

Sofia församlings kyrkstugor

Kyrkstugorna används flitigt till församlingens olika verksamheter. Vi har ofta olika grupper som träffas där, samt enskilda samtal, drop in-vigslar och de årliga surströmmingskvällarna. 

Historia

Vita Bergen bebyggdes under 1700-talets första hälft med små timmerhus. Den oreglerade bebyggelsen var av enklaste slag och var vid slutet av 1800-talet ett slumområde. Enligt 1880 års stadsplan skulle området bli en park. Parken anlades i etapper mellan 1888 och 1924 och Sofia kyrka stod klar 1906.

På grund av dessa arbeten revs en stor del av den gamla kåkbebyggelsen och de sociala förhållandena förbättrades. I områdets ytterkanter har ett fåtal hus bibehållits där kvarteret Flintan utgör den största sammanhängande delen. Kvarteret blev skyddat som kulturreservat 1975.

Den 17 oktober 1732 uppläts tomten till skeppstimmerman Thomas Westerberg. Tomten var då en "bergig ödeplats längst ut på Södermalm". Samma år byggdes ett litet hus vid norra tomtgränsen och några år senare hörnhuset. Husen ägdes och beboddes främst av hantverkare fram till 1916 då Stockholms stad förvärvade fastigheten. De båda timmerhusen och trädgården utgör en viktig del av kvarteret Flintan och har ett stort kulturhistoriskt värde.