Någon står vid vattnet och balanser tre stenar på varandra i handen.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Samtal & stöd

Att få dela sina tankar och känslor med någon kan betyda mycket. Präster och diakoner har stor erfarenhet att möta människor i livets alla skeden.

Enskilt samtal - själavård och stödsamtal

Enskilda samtal är till för dig som vill tala med en präst eller diakon om din livssituation, dina relationer, en livskris, sorg, frågor och tro och tvivel, eller något annat. Det handlar ofta om att bearbeta det du bär på. Att få uttrycka sina tankar och upplevelser i ord kan vara ett sätt att göra tillvaron mer begriplig. Att få pröva sina tankar kring olika alternativa sätt att handla i framtiden skapar möjlighet för reflektion.

Prästen och diakonen tror på Gud, har kristna värderingar och räknar med Guds närvaro i liv och död. Om du önskar kan samtalet avslutas med bön.

Alla präster och diakoner har tystnadsplikt, och det som sägs i ett enskilt samtal kommer inte att föras vidare. Läs mer om tystnadsplikten »

Boka samtal

Ring till vår växel och be att få tala en präst eller diakon.
Tel: 08-615 31 00

Du kan själv ta kontakt direkt med den präst eller diakon du vill samtala med, om du vill. Vår personal hittar du här »

Samtalsgrupp för dig i sorg

Du som sörjer någon som dött är välkommen till våra samtalsgrupper. Det kan vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation. I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv. Vi talar om förlust, sorg och vägen vidare i livet.

Nya samtalsgrupper startar regelbundet. Grupperna leds av diakoner med erfarenhet av att möta människor i sorg.

Innan du börjar i samtalsgruppen vill vi gärna ha ett kort samtal per telefon för att få veta lite grann om din situation. Därför är det viktigt att du föranmäler dig om du vill delta i en samtalsgrupp.

Samtalsgrupp

En ny grupp startar i mars -24. För dig som har förlorat en vuxen nära anhörig eller vän. Gruppen är kostnadsfri. Kontakta Maria Sterner för anmälan och information om datum och tid.

Plats: Borgmästargatan 11, 1 tr
Maxantal: 8 deltagare
Ledare för gruppen: Marie-Louise Riise, präst och Maria Sterner, diakon
Kontaktperson för frågor och anmälan: Maria Sterner, diakon, tel: 08-615 31 18, E-post: maria.sterner@svenskakyrkan.se

Hembesök av präst

Är du 80 år eller äldre? Vill du prata om livet med en äldre livserfaren präst som kommer hem till dig?

Om du vill kan du få besök en eller flera gånger av prästen Elisabeth Arborelius, tillika psykolog med lång erfarenhet av samtal med äldre människor, för att prata om precis det du vill och som känns mest angeläget just för dig. Många frågor aktualiseras när man blir äldre: hälsa, sorg och glädjeämnen över sådant man varit med om, funderingar över livet. Besöket kostar ingenting.

Vi prioriterar i första hand dig som är boende i Sofia församling.

Boka samtal: 
Välkommen att ringa direkt till Elisabeth Arborelius, tel 0707-66 18 02, mån-fre kl 9-17 eller till församlingsexpeditionen tel 08-615 31 00, mån, tis, tor, fre kl 9-12 och ons kl 13-16.

Ekonomiskt stöd

Församlingen förvaltar vissa gåvor och stiftelsemedel. Om du bor i Sofia församling och har låg inkomst har du möjlighet söka bidrag ur dessa på särskild blankett här nedanför. Bidraget är ett tillfälligt stöd som inte kan delas ut akut. I första hand erbjuder församlingen stöd till självhjälp. För mer information läs följebrevet nedan. 

För att ansöka behöver vi en del uppgifter från dig. Ladda ner följande filer:

Ansökan om fondmedel (blankett) »
Följebrev och information om bilagor »

Blanketterna finns också att hämta i vår reception på Borgmästargatan 11.  Öppettider »

Vi tar emot och behandlar ansökningar två gånger om året. Skicka in blankett och bilagor senast 30/4 respektive 31/10 till:

Fondkommittén Sofia församling
Borgmästargatan 11
116 29 Stockholm

Kontakt och frågor:

Mejla diakon maria.sterner@svenskakyrkan.se eller ring 08-615 31 18.
Mejla diakon tove.carlson@svenskakyrkan.se eller ring 08-615 31 09.

Stöd till hemlösa - Kafé i gemenskap

Kafé i gemenskap är en mötesplats för hemlösa, en plats att värma sig ett slag, äta frukost eller bara snacka lite - alla är välkomna! Vi serverar gratis frukost.

Tid: Måndag-fredag kl 9-12
Plats: Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13  

Vill du hjälpa till?

Det finns flera sätt som du kan hjälpa till och stötta verksamheten:

  • Baka – alla bakverk är väldigt uppskattade!. Tyvärr har de ansvariga inte möjlighet att hämta bakverk men kom gärna och lämna direkt i kaféet.
  • Betala en dagstidningsprenumeration
  • Vara volontär
  • Skänka kläder

Skicka ett mejl till kafesoder@nygemenskap.org och berätta hur du vill hjälpa till!

Bikt

Du som vill bikta dig kan i samtal med en präst bekänna inför Gud det som du bär på, eller sådant som du misslyckats med i livet och ångrar, och få ta emot Guds förlåtelse. Prästen har absolut tystnadsplikt* vilket innebär att prästen inte får berätta för någon vad som sagts i bikten.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra präster »

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vill vara en plats där ni i lugn och ro får samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i relationen.

Frågor och tidsbokning

Tel: 08-615 11 70
Kyrkans familjerådgivnings hemsida »

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt och sekretess innebär att bland andra präster och diakoner inte får informera eller berätta om människor de arbetar med mot personens vilja. De har dock skyldighet att vända sig till polis om det framkommer att brott har begåtts som skulle kunna ge två års fängelse eller mer och när barn far illa.

Vid bikt och enskilda själavårdssamtal gäller särskilda regler för präster i Svenska kyrkan. Det kallas absolut tystnadsplikt, och innebär att det som sägs inte får berättas för någon, inte ens i domstol.