Någon står vid vattnet och balanser tre stenar på varandra i handen.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Samtal & stöd

Att få dela sina tankar och känslor med någon kan betyda mycket. Vi har stor erfarenhet att möta människor i livets alla skeden.

Enskilt samtal - själavård och stödsamtal

Enskilda samtal är till för dig som vill tala med en präst eller diakon om din livssituation, dina relationer, en livskris, sorg, frågor och tro och tvivel, eller något annat. Det handlar ofta om att bearbeta det du bär på. Att få uttrycka sina tankar och upplevelser i ord kan vara ett sätt att göra tillvaron mer begriplig. Att få pröva sina tankar kring olika alternativa sätt att handla i framtiden skapar möjlighet för reflektion.

Prästen och diakonen tror på Gud, har kristna värderingar och räknar med Guds närvaro i liv och död. Om du önskar kan samtalet avslutas med bön.

Alla präster och diakoner har tystnadsplikt, och det som sägs i ett enskilt samtal kommer inte att föras vidare. Läs mer om tystnadsplikten »

Boka samtal

Ring till vår växel och be att få tala en präst eller diakon.
Tel: 08-615 31 00

Du kan själv ta kontakt direkt med den präst eller diakon du vill samtala med, om du vill. Vår personal hittar du här »

Samtalsgrupp för dig i sorg

Du som sörjer någon som dött är välkommen till våra samtalsgrupper. Det kan vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation. I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv. Vi talar om förlust, sorg och vägen vidare i livet.

Nya samtalsgrupper startar regelbundet. Grupperna leds av diakoner med erfarenhet av att möta människor i sorg.

Innan du börjar i samtalsgruppen vill vi gärna ha ett kort samtal per telefon för att få veta lite grann om din situation. Därför är det viktigt att du föranmäler dig om du vill delta i en samtalsgrupp.

Stöd i sorg i samarbete med Hörselskadades riksförbund (HRF)

Har du mist en anhörig eller en vän? Har du sorg över något annat som hänt i ditt liv? Att delta i en sorgestödgrupp kan vara väldigt svårt om man har en hörselskada och därför ordnar HRF en sorgestödgrupp för hörselskadade i deras lokal på Malmgårdsvägen i samarbete med Sofia församling.

Samtalsledare är församlingens diakoner Maria Sterner och Tove Carlson.

Teleslinga och mikrofoner samt skrivtolkning används på träffarna. Gruppen samlas i stora salen, vi stänger mellanväggen och ingen annan aktivitet hålls i lokalen samtidigt.

Tid: Måndagar klockan 14-15.30.
Datum: 31 okt, 7 nov, 14 nov, 21 nov, 28 nov och 5 dec.

Din förlust behöver inte ha skett nyligen. Att dela erfarenheter av förlust med andra är en helande process även om förlusten ligger åratal bakåt i tiden. Många gånger kan det kännas värdefullt att dela sorgen med någon som lyssnar och förstår. Ingenting som sägs under samtalen sprids givetvis utanför gruppen. Att delta kostar ingenting och HRF bjuder på fika.

Kontakt och anmälan till HRF:s Anne Sjökvist, tel: 0761 01 40 27 eller anne.sjokvist@hrfstockholm.se.

Samtalsgrupp

Under hösten 2022 startas ingen ordinarie sorgegrupp i församlingen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är intresserad  av att vara med nästa gång vi har en ny grupp.

Anmälan: Mejla diakon Maria Sterner eller ring 08-615 31 18. Mejla diakon Tove Carlson eller ring 08-615 31 09.

Ekonomiskt stöd

Församlingen förvaltar vissa gåvor och stiftelsemedel. Om du bor i Sofia församling och har låg inkomst har du möjlighet söka bidrag ur dessa på särskild blankett här nedanför. Bidraget är ett tillfälligt stöd som inte kan delas ut akut. I första hand erbjuder församlingen stöd till självhjälp. För mer information läs följebrevet nedan. 

För att ansöka behöver vi en del uppgifter från dig. Ladda ner följande filer:

Ansökan om fondmedel (blankett) »
Följebrev och information om bilagor »

Blanketterna finns också att hämta i vår reception på Borgmästargatan 11.  Öppettider »

Vi tar emot och behandlar ansökningar två gånger om året. Skicka in blankett och bilagor senast 30/4 respektive 31/10 till:

Fondkommittén Sofia församling
Borgmästargatan 11
116 29 Stockholm

Kontakt och frågor:

Mejla diakon Maria Sterner eller ring 08-615 31 18.
Mejla diakon Tove Carlson eller ring 08-615 31 09.

Stöd till hemlösa - Kafé i gemenskap

Kafé i gemenskap är en mötesplats för hemlösa, en plats att värma sig ett slag, äta frukost eller bara snacka lite - alla är välkomna! Vi serverar gratis frukost.

Tid: Måndag-fredag kl 9-12
Plats: Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13  

Vill du hjälpa till?

Det finns flera sätt som du kan hjälpa till och stötta verksamheten:

  • Baka – alla bakverk är väldigt uppskattade!. Tyvärr har de ansvariga inte möjlighet att hämta bakverk men kom gärna och lämna direkt i kaféet.
  • Betala en dagstidningsprenumeration
  • Vara volontär
  • Skänka kläder

Skicka ett mejl till kafesoder@nygemenskap.org och berätta hur du vill hjälpa till!

Bikt

Du som vill bikta dig kan i samtal med en präst bekänna inför Gud det som du bär på, eller sådant som du misslyckats med i livet och ångrar, och få ta emot Guds förlåtelse. Prästen har absolut tystnadsplikt* vilket innebär att prästen inte får berätta för någon vad som sagts i bikten.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra präster »

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vill vara en plats där ni i lugn och ro får samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i relationen.

Frågor och tidsbokning

Tel: 08-615 11 70
Kyrkans familjerådgivnings hemsida »

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt och sekretess innebär att bland andra präster och diakoner inte får informera eller berätta om människor de arbetar med mot personens vilja. De har dock skyldighet att vända sig till polis om det framkommer att brott har begåtts som skulle kunna ge två års fängelse eller mer och när barn far illa.

Vid bikt och enskilda själavårdssamtal gäller särskilda regler för präster i Svenska kyrkan. Det kallas absolut tystnadsplikt, och innebär att det som sägs inte får berättas för någon, inte ens i domstol.