Personal

Här är vi som är anställda i Sofia församling. Välkommen att höra av dig till oss på telefon eller mejl.

Kyrkoherde

Johanna Öhman

Johanna Öhman

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Kyrkoherde

Präster

Anna-Lena Björk

Anna-Lena Björk

Sofia kyrka

Präst

Elin  Engström

Elin Engström

Sofia kyrka

Präst

Åsa Jakobsson

Åsa Jakobsson

Sjöstadskapellet

Präst

Torbjörn Strand

Torbjörn Strand

SJÖSTADSKAPELLET

Präst

Marcus Lundberg Smith

Marcus Lundberg Smith

Sjöstadskapellet

Präst, Föräldraledig

Marie-Louise  Riise

Marie-Louise Riise

Sofia kyrka

Präst

Diakoner

Minna  Johansson

Minna Johansson

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Diakon

Maria Sterner

Maria Sterner

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Diakon, Socionom , Psykodynamisk terapeut (steg 1)

Musiker

Henrik  Arlestrand

Henrik Arlestrand

Sofia kyrka

Musikdirektör

Bolla Henriksson

Bolla Henriksson

Sofia kyrka

Organist

Maria  Kristenson

Maria Kristenson

Sofia kyrka

Musikpedagog

Elisabeth Ljunggren Kurbany

Elisabeth Ljunggren Kurbany

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Musiker

Erik  Westerlind

Erik Westerlind

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Organist

Michelle Öhman

Michelle Öhman

Sjöstadskapellet

Musiker

Pedagoger

Marie Behrenfeldt

Marie Behrenfeldt

Sjöstadskapellet

Pedagog

Helene Eliasson

Helene Eliasson

Sjöstadskapellet

Pedagog / Informatör

Maria Nordin

Maria Nordin

Sofia kyrka

Förskollärare

Tommie Sewón

Tommie Sewón

Sofia kyrka och Fryshuskyrkan

Musiker, skol- och ungdomspedagog

Ingegärd  Stridh

Ingegärd Stridh

Sofia kyrka

Församlingspedadog

Kommunikatör

Sofia Sternevald

Sofia Sternevald

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Kommunikationsansvarig

Administation & service

Niclas Hjorth

Niclas Hjorth

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Administrativ chef

Oskar Dzwill

Oskar Dzwill

Sofia kyrka

Kyrkvaktmästare, Vaktmästare

Per Jarnemo

Per Jarnemo

Sjöstadskapellet

Kapellvärd i Sjöstadskapellet

Tobias  Mårtensson

Tobias Mårtensson

Sofia kyrka

Kyrkvaktmästare

Stefan Palmqvist

Stefan Palmqvist

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Förvaltningassistent

Natasa  Pavlovic

Natasa Pavlovic

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Ekonom

Barbara Sydow

Barbara Sydow

Sofia kyrka

Husmor, Församingsvärd

Lena  Thoor

Lena Thoor

Sofia kyrka

Församlingsvärd, Receptionist

Christina Viklund

Christina Viklund

Sofia kyrka och Sjöstadskapellet

Administrativ assistent