Personal

Här är vi som är anställda i Sofia församling. Välkommen att höra av dig till oss på telefon eller mejl.

Kyrkoherde

Präster

Diakoner

Musiker

Pedagoger

Kommunikatör

Administation & service