Sofia församling

Prata med oss

Kontakt

Sofia församling Besöksadress: Borgmästargatan 11, 11629 Stockholm Postadress: BOX 11037, 10061 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6153100 E-post till Sofia församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkan möter skolan

Vi vill tillsammans med barn och unga uttrycka, bearbeta och gestalta livsfrågor, gestalta Bibelns berättelser och kristen tradition och ge socialt stöd till elever men också finnas som en resurs för lärare och övrig personal.


Vi välkomnar alla 5-6 klasser till Sofia kyrka i allhelgonatid.

Låt oss prata om döden…
Vi kommer att prata om döden och begravningar, om hur vi sörjer och tillsammans fundera kring vad som händer efter döden. Vi reder ut begreppen kring halloween- och allhelgonafirande och får också tillfälle att uttrycka oss i sång och skapande.

Anmälan till något av ovanstående tillfällen:
Tommie Sewón, musiker/pedagog, 0739-502481
tommie.sewon@svenskakyrkan.se

Allhelgona

Varje läsår i slutet av höstterminen bjuder vi in förskoleklasser till visning av ”Krubban” i Sofia kyrka – med hjälp av Bibliska figurer bjuder vi på en levande berättelse om den kristna julens berättelse och budskap.

Bokning sker till Tommie Sewon Skola/Kyrka-ansvarig i
Sofia församling per mail: tommie.sewon@svenskakyrkan.se
eller telefon: 0739-502481 (Ingen kostnad)

Krubbvisning 

Elever i högstadiet och gymnasieskolan bjuds in för att i Sofia kyrka fundera kring- och själva vara med och gestalta ”livets riter”; t ex dop, vigsel och begravning.

Livets riter

Klasser är välkomna på studiebesök. Grupper och enskilda elever är självklart välkomna att ta kontakt med oss för fördjupning och frågor i samband med projekt och uppgifter i skolan.

Klassrumsbesök

Vi besöker klasser för att berätta eller svara på frågor om kristen tro och tradition, och för att leda samtal eller skapande kring existentiella frågor, eller teman som t ex berör människor i sorg och kris.

Studiebesök/skolarbeten

Varje läsår kring påsken bjuder vi in låg- och mellanstadieklasser till Sofia kyrka för en dramatisering kring den kristna påskens berättelse och budskap.

 

I dialog med er på skolan och så långt våra resurser räcker vill vi vara öppna för nya idéer om hur Kyrka - Skola kan samverka och berika varandra!

Vad vill du att vi gör?

Vi har full respekt för skollagens ord om den icke-konfessionella skolan och ser stora möjligheter och utmaningar i att stärka barn och ungas andliga, psykiska och sociala hälsa enligt FN:s konventioner om barns rättigheter.

Skollagen, FN och kyrkan