190214 Dop i Masthuggskyrkan i Göteborg. Föräldrarna Arvid Gårdfeldt och Ann-Ida Gullberg med dottern Ebba Gårdfeldt. Präst är Fredrika Gårdfeldt.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Lediga tjänster

Sofia församling är en levande församling i Stockholms innerstad och Hammarby sjöstad. Vi är stolta över våra engagerade medarbetare, våra volontärer som ger av sin tid och kraft, vårt rika musikliv, vår vackra kyrka och kapell, och mycket mer. Välkommen att söka jobb hos oss när vi utannonserar lediga tjänster!

LEDIG TJÄNST: Präst 100 %

Sofia församling är en växande församling på Södermalm som månar om både tradition och förnyelse. I församlingen finns sex aktiva gudstjänstgrupper, ett blomstrande musikliv och ett framgångsrikt konfirmandarbete. Längre ner på sidan hittar du en närmare beskrivning av församlingen.

Inför framtiden vill församlingen satsa på idealitet, växande i kristen tro samt öppna mötesplatser. Nu söker vi en präst som vill vara med och driva dessa frågor. Vi fäster stor vikt vid vilja och förmåga att arbeta med människor i alla åldrar. Församlingen är indelad i två distrikt (Södermalm och Hammarby Sjöstad) och tjänsten är i huvudsak placerad på Södermalmssidan.

Du kommer att få arbeta med:

  •  att utveckla gudstjänstlivet
  •  leda konfirmandgrupp och finnas med i ungdomsarbetet
  •  leda ideella

Vi vill att du har förankring i Svenska kyrkan och är trygg i din tro. Det är viktigt att du kan samarbeta med båda anställda och ideella medarbetare och att du vill vara del av ett team där vi inspirerar och kompletterar varandra.  

Tjänsten är tillsvidare. Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker den 13/1 samt 14/1. Upplysningar om tjänsten lämnas av distriktspräst Anna-Lena Björk, 08-615 31 11 samt Johanna Öhman, kyrkoherde, 08-615 31 02.

Skicka din ansökan till sofia.forsamling.ansokningar@svenskakyrkan.se senast den 30/12. Vi tar endast emot ansökningar per mail. Vänligen kontakta oss om du inte inom tjugofyra timmar fått ett svarsmeddelande.

Välkommen att söka, vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Om Sofia församling

Sofia församling är en del av Svenska kyrkan och en av fyra församlingar i Södermalms kontrakt. Församlingen har ca 20 000 medlemmar av ca 40 000 invånare. 2002 invigdes Sjöstadskapellet i den växande stadsdelen Hammarby Sjöstad. Församlingen har många medarbetare; ett stort antal ideella och ca 30 anställda.

Församlingen har två kyrkor, Sofia kyrka i Vita Bergen och Sjöstadskapellet i Hammarby Sjöstad som båda nyligen genomgått omfattande ombyggnads- och renoveringsarbeten. Dessutom ingår Fryshuskyrkan som är en del av Fryshuset, en av landets största samlingsplatser för ungdomar, i församlingen.

Ekumeniskt arbete och religionsdialog är viktigt för oss i den anda av öppenhet som Sofia församling värnar om.

Gudstjänstlivet präglas av en stor lekmannamedverkan med gudstjänstgrupper som tillsammans med präst och musiker planerar och genomför gudstjänsterna. 

Församlingens musikliv med 20 körer och närmare 500 korister i alla åldrar har rönt och röner stor uppmärksamhet även utanför församlingens gränser.

Sofia församling bedriver ett omfattande diakonalt arbete som inbegriper såväl traditionella träffpunkter för äldre, samverkan kring diakonalt café på Södermalm för utsatta, språkcafé samt diakonalt arbete bland ungdomarna på Fryshuset. 

I församlingen finns många konfirmander och en stor barnverksamhet. Sofia församling driver två öppna förskolor, ett flertal barnkörer, föredragskvällar och andra mötesplatser för barn och föräldrar. Det finns ett bra samarbete med skolorna där vi utvecklar nya samverkansformer kring tro och livsfrågor.