Foto: Johannes Frandsen

Lediga tjänster

Sofia församling är en levande församling i Stockholms innerstad och Hammarby sjöstad. Vi är stolta över våra engagerade medarbetare, våra volontärer som ger av sin tid och kraft, vårt rika musikliv, vår vackra kyrka och kapell, och mycket mer. Välkommen att söka jobb hos oss när vi utannonserar lediga tjänster!

Om Sofia församling

Sofia församling är en del av Svenska kyrkan och en av fyra församlingar i Södermalms kontrakt. Församlingen har ca 20 000 medlemmar av ca 40 000 invånare. 2002 invigdes Sjöstadskapellet i den växande stadsdelen Hammarby Sjöstad. Församlingen har många medarbetare; ett stort antal ideella och ca 30 anställda.

Församlingen har två kyrkor, Sofia kyrka i Vita Bergen och Sjöstadskapellet i Hammarby Sjöstad som båda nyligen genomgått omfattande ombyggnads- och renoveringsarbeten. Dessutom ingår Fryshuskyrkan som är en del av Fryshuset, en av landets största samlingsplatser för ungdomar, i församlingen.

Ekumeniskt arbete och religionsdialog är viktigt för oss i den anda av öppenhet som Sofia församling värnar om.

Gudstjänstlivet präglas av en stor lekmannamedverkan med gudstjänstgrupper som tillsammans med präst och musiker planerar och genomför gudstjänsterna. 

Församlingens musikliv med 20 körer och närmare 500 korister i alla åldrar har rönt och röner stor uppmärksamhet även utanför församlingens gränser.

Sofia församling bedriver ett omfattande diakonalt arbete som inbegriper såväl traditionella träffpunkter för äldre, samverkan kring diakonalt café på Södermalm för utsatta, språkcafé samt diakonalt arbete bland ungdomarna på Fryshuset. 

I församlingen finns många konfirmander och en stor barnverksamhet. Sofia församling driver två öppna förskolor, ett flertal barnkörer, föredragskvällar och andra mötesplatser för barn och föräldrar. Det finns ett bra samarbete med skolorna där vi utvecklar nya samverkansformer kring tro och livsfrågor.