Illustration: Mimmi Kvist

Klimatsmart församling

Vår vision är ett grönare Sofia, där omtanke om klimat och miljö ska ha en självklar plats i allt vi gör. Läs mer om Sofia församlings miljöarbete och engagera dig gärna!

Klimatförändringarna är ett faktum som vi inte kan blunda för. Som kristen församling har vi ett medmänskligt och teologiskt ansvar att värna om Skapelsen.

Sofia församling strävar hela tiden efter att bli bättre i vårt  klimatarbete, i det stora och i det lilla. Några exempel på åtgärder vi gjort är:

  • Övergång från oljeeldning till fjärrvärme i Sofia kyrka
  • Nya, energisnåla vitvaror i Församlingshuset
  • Effektivare uppvärmning i Sjöstadskapellet
  • Lampor och strålkastare i alla församlingens lokaler är utbytta mot LED.
  • Upphandling och inköp ska medverka till miljö och hållbar utveckling.
  • El från leverantör med enbart närproducerad och förnybar elproduktion.
  • Klimatsmarta resor med tåg/båt för konfirmander, körer, m.fl.
  • Krav- och Fairtrademärkta varor väljs så långt som möjligt.

I församlingen vill vi både inspirera och lära av varandra. I Sjöstadskapellet leder en grupp ideella en samtalsgrupp om klimatet, och vi har vandringar, föreläsningar och gudstjänster med fokus på klimat och vårt gemensamma ansvar för jorden.

Engagera dig!