Foto: Kikki Hatt

Om församlingen

Välkommen till Sofia församling på Södermalm och i Hammarby Sjöstad!

Bli medlem

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det.

Som medlem i Svenska kyrkan: 

  • kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan.
  • bidrar du bland annat till verksamhet för barn, unga, äldre och ensamma samt möjliggör arbetet med hemlösa, språkcafé, kurser i tro och liv, musik och kultur, samtal för den som är i sorg, familjerådgivning och jourhavande präst.
  • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands.
  • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

Blankett för inträde

Ladda ner och skriv ut blanketten för att bli medlem i Svenska kyrkan »

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en medlemsorganisation. Vart fjärde år väljs förtroendevalda som ingår i kyrkofullmäktige. Det är församlingens beslutande organ. De väljer i sin tur representanter till kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkofullmäktige

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor som rör församlingens ekonomi och riktning.

Ledamöter och ersättare i Sofia församlings kyrkofullmäktige 2022-2025 »

Kyrkorådet

I kyrkorådet hanteras frågor som rör församlingens byggnader, ekonomi, personal och verksamhet. Kyrkorådets representanter är valda av kyrkofullmäktige. 

Kyrkorådets uppgift är att styra församlingens arbete så att det strävar mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är att i sin tur ansvara för att församlingsmedarbetarna uppfyller målen.

Ledamöter och ersättare i Sofia församlings kyrkoråd 2022-2025 »

Protokoll

Här kan du ta del av kyrkofullmäktiges och kyrkorådets protokoll. Listan fylls på under mandatperioden.

Kyrkofullmäktiges sammanträde 21-11-09 (pdf) »

Kyrkofullmäktiges sammanträde 22-05-17 (pdf) »

Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument som verksamheten utgår ifrån. Den är ett verktyg för att församlingen ska arbeta med rätt saker utifrån analys och vision. Ta gärna del av dokumentet!

Läs eller ladda ner församlingsinstruktionen »

Valnämnden

Valnämnden har ansvar för regler och organisation kring kyrkovalet. Nästa kyrkoval sker i september 2025.

Ledamöter i Sofia församlings valnämnd 2022-2025 »

Gåva till Sofia församling

Det händer att församlingen får ta emot gåvor av privatpersoner, t.ex. en insamling efter ett dödsfall, eller en donation i någon annans namn, t.ex. en jubilar som fyller jämnt men ”har allt”.

Vill du skänka en gåva? Följ länken och fyll i formuläret, så skickar vi ett vackert gåvobevis. Stort tack för din generositet! Till formuläret »

Intervju med kyrkoherden

Se Dan Arvefjord intervjua Sofia församlings kyrkoherde Johanna Öhman om allt mellan himmel och jord.

GDPR - Dataskyddsförordningen

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Sofia församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den nya Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Fördjupad information om vilka uppgifter vi sparar och hur vi hanterar dem kan du läsa i vår integritetspolicy »

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta dataskyddsombudet i Sofia församling

Skicka e-post till Sven Rolfart »
Tel: 076-052 22 03

Sensus studieförbund

Sofia församling samarbetar med Sensus studieförbund. Församlingens grupper och kulturarrangemang såsom föreläsningar, konserter, och musikkaféer rapporteras till Sensus studieförbund.

Sensus får bidrag från stat/region/kommun som kommer församlingens verksamhet tillgodo.

Läs mer på Sensus hemsida »