Kulla pastorat

Välkommen till Kulla pastorat!

Stiftelser

Det finns olika stiftelser man kan söka pengar ur. Sista ansökningsdag är den 1 november 2021.

Basar och spännande programpunkter

Välkommen till Lerbergets kyrkas insamlingshelg till förmån för de enda två dövskolor som drivs av kyrkan i Eritrea. Skolorna ger hoppfulla möjligheter inför livet för barn som är döva eller hörselskadade. EFS mission arbetar med att hjälpa ekonomiskt och på annat sätt. Under oktober stöttar Lerbergets kyrka arbetet som görs på dövskolorna.