Ungdom/konfirmation Väsby

Konfirmationsläsning och ungdomsgrupp tillsammans med Farhult-Jonstorps församling!

 Konfirmation - Holy adventure 2024/2025

Livet är ett äventyr! Vad som helst kan hända. Konfirmationstiden förmedlar ”life hacks”, smarta tips att ta med i vardagen och livets ups & downs.  Våga utmanas i tro, hopp och kärlek – samt i olika aktiviteter!

Farhult – Jonstorps församling tillsammans med Väsby församling inbjuder till ett heligt konfaäventyr.

 Vi träffas en lördag eller söndag i månaden under en halvdag då vi funderar kring kyrka, tro och liv. Det finns mycket att upptäcka! Därutöver 1-2 ggr/termin har vi aktiviteter så som exempelvis Upzone och Bibelns värld. Träffarna alternerar mellan Väsby och Farhult/Jonstorp. 

Inskrivning och läsning startar den 1 september 2024 i Jonstorps kyrka kl 10.00 med gudstjänst. 
Konfirmationen äger rum lördagen den 24 maj 2025 
Ledare: Therese Bjerle präst, Björn Eriksson präst, Linnea Bjerle ungdomsledare, med flera

Anmälan konfirmation Fahult-Jonstorp/Väsby

 

E K - EfterKonfirmation

Välkommen till, EKG (Efter Konfa Grupp) en ungdomsgrupp för de som är unga ledare i församlingen. Vi hittar på en del roliga saker med jämna mellanrum förutom att vi även lär oss om ledarskap. Om man inte är ung ledare men är 15 år och uppåt och ändå vill hänga med på våra aktiviteter går det bra. 

Följ oss på Instagram för att hänga med i vad som händer.

Vår ungdomsledare Linnéa Bjerle håller i gruppen tillsammans med Therese Bjerle, präst.

När man är konfirmerad finns det möljlighet att engagera sig på olika sätt i kyrkan, exempelvis kan man vara ung ledare eller gud

.therese.bjerle@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 683 65
SMS: 070-209 30 06