För vuxna i Väsby

Vi har flera samlingar i veckan för vuxna. Välkommen till våra måndagar med gemenskap och till lekmannakåren.

Måndagar i Bikupan 

Gemenskap med kaffestund, i eller kring, Bikupan. Vi träffas ojämn vecka kl. 14.00-16.00 för att just dricka kaffe, samtala och för gemensamt skapande eller annan hälsofrämjande aktivitet. Om möjligt är vi utomhus så kom klädd i kläder efter väder - varmt välkomna!

Vill du veta mer kontakta Lotta Arnelin:
lotta.arnelin@svenskakyrkan.se
Telefon: 042-36 06 61
SMS:  073-04 24 479

Mötesplats Väsby kyrkliga syförening

Vi träffas i Andreassalen måndagar jämna veckor mellan kl 14.00-16.00
där vi fikar och umgås. Ta gärna med ditt handarbete men du är lika
välkommen utan!

Vill du veta mer kontakta Lotta Arnelin:
lotta.arnelin@svenskakyrkan.se
Telefon: 042-36 06 61
SMS:  073-04 24 479

Lekmannakåren i Väsby

Välkommen till 2021 års aktiviteter! Vi träffas kl 18.30 i Prästgården i Väsby. Vi inleder med en kort andakt och psalmsång. Kaffe och en finare kaka serveras vi varje tillfälle. Välkomna till våra sammankomster i prästgården i Väsby!

Programmet för våren 2023 

Torsdagen den 26 januari kl 18.30
Årsmöte sedan allsång med Tranebackarna som spelar och sjunger

Torsdagen den 23 februari kl 18.30
Inger Nilsson från NPF Attention pratar om funktionsnedsättningar

Torsdagen den 23 mars kl 18.30
Bengt Nilsson från Lerberget berättar och visar bilder från Dansbanorna i Kullabygden

Torsdagen den 20 april kl 18.30
Ulrik Alm från Ingelsträde berättar och visar bilder:
Ett år i nordvästra Skånes natur

Pastoratsutfärd i maj
Pastoratsutfärd planeras att genomföras i vecka 21 (22-26 maj).
Information om program och tider kommer i månadsbladet för maj 2023.

Kontaktpersoner: Kjell Green, ordförande 073- 960 39 03
Stina Arvidsson, v ordförande 070-928 81 66
Gunnel Andersson, kassör, 070-303 51 43
Gunilla Pedersén 070-441 43 62