För vuxna i Väsby

Vi har flera samlingar i veckan för vuxna. Välkommen till vår syförening, till vår samtalsgrupp eller till lekmannakåren.

Måndagar i Bikupan - utomhus

Gemenskap med kaffestund, i eller kring, Bikupan. Vi träffas ojämn vecka kl. 14.00-16.00 för att just dricka kaffe, samtala och för gemensamt skapande eller annan hälsofrämjande aktivitet. Om möjligt är vi utomhus så kom klädd i kläder efter väder - varmt välkomna!

Vill du veta mer kontakta Lotta Arnelin:
lotta.arnelin@kullapastorat.se 
Telefon: 042 - 36 06 54
SMS: 070- 366 06 54

Torsdagspromenad

Välkommen på promenad i varandras goda sällskap med start och mål vid Väsby prästgård torsdagar kl. 13.00-14.00. Kaffe bjuds på under promenaden.
För mer information, kontakta Lotta Arnelin, se baksidan.

Vill du veta mer kontakta Lotta Arnelin:
lotta.arnelin@kullapastorat.se 
Telefon: 042 - 36 06 54
SMS: 070- 366 06 54

 

Mötesplats Väsby kyrkliga syförening

Vi träffas i Andreassalen måndagar jämna veckor mellan kl 14.00-16.00
där vi fikar och umgås. Ta gärna med ditt handarbete men du är lika
välkommen utan!

Vill du veta mer kontakta Lotta Arnelin:
lotta.arnelin@kullapastorat.se 
Telefon: 042 - 36 06 54
SMS: 070- 366 06 54

 

 

Lekmannakåren i VäsbyVälkommen till 2022 års aktiviteter! Vi träffas kl 18.30 i Prästgården i Väsby. Vi inleder med en kort andakt och psalmsång. Kaffe och en finare kaka serveras vi varje tillfälle. Välkomna till våra sammankomsterm i prästgården i Väsby!

Programmet hösten 2021

FRAMSKJUTET Torsdagen 27 januari kl 18.30 - årsmöte med sedvanliga förhandlingar äger rum den 17 februari,  önskepsalmer med Leif Ahlberg.
Anmälan till Kjell Green 073- 960 3903

Torsdagen 17 februari kl 18.30 - årsmöte med sedvanliga förhandlingar 
Frida Persson Bäcklund berättar om Kulla pastorats biodling och honung Holy honey

Torsdagen den 17 mars kl 18.30 - Bengt Nilsson från Lerberget berättar om sin bok Vagnmakarens tid.

Torsdagen 28 april kl 18.30 - Naturmannen Ulrik Alm från Ingelsträde berättar och visar bilder från Sulawesi, en av Indonesiens 17 000 öar.

Torsdagen 19 maj - Vi åker till Ängelholmsglass och får en guidning av Kalle Gudmundsson, sedan till Hembygdsparken för en att äta en smörgås. Därefter till S:t Mikaels kyrka för en avslutning.
Buss Viken kl 12.00, Lerberget kl 12.15, Väsby kl 12.30,
Jonstorp kl 13.00.
------------------------------------------------
Övrigt
Stiftsårsmöte 23 april
Riksårsmöte 5-7 augusti - Åhs stiftsgård, Göteborgs stift
Inspirationsdag i Viken 22 oktober Väsby-Viken bjuder in

Kontaktpersoner: Kjell Green, ordförande 042-33 15 05, Stina Arvidsson, v ordförande 042-33 12 56, Gunnel Andersson, kassör, 042-33 51 43, Gunilla Pedersen 070-44 14 362