Församlingen stöder och ber

Farhult-Jonstorps församling har två fadderbarn i Mocambique och är vänförsamling med en kyrka i Lettland. Läs mer om projekten här:

Farhult Jonstorps församling har två fadderbarn genom FFBB som är en ideell biståndsorganisation arbetar med biståndsprojekt och fadderbarnsprogram bland annat i Mocambique. De arbetar för barnens rätt till skolgång. Utbildningen gör så att barn kan ta tillvara sin rättigheter och det blir en väg ut ur fattigdomen och medför ökad självkänsla. 

Otilia är född 20/10-2010 och har drabbats av Malaria flera gånger senaste åren. Klicka här för att läsa mer om Otilia. 

Sadrinha är född 24/10-2011 och lever i en familj som har det svårt att få ihop tillvaron för barnen. Sadrinha behöver en fadder för att som flicka kunna fortsätta sin skolgång. Läs mer om Sadrinha här

Farhult-Jonstorps församling har en vänförsamling i Lettland
Varaklani är en liten stad cirka tjugo mil öster om Riga. Där finns en liten evangelisk-luthersk församling med en kyrka som byggdes 1879. Där finns också en katolsk kyrka som är betydligt större och har många fler medlemmar. Det finns en aktivitet i den lilla församlingen, som är beundransvärd. Församlingsledaren heter Lauma Ikse och hennes  företrädare Velta  Kalvane (d. 2016) var den som efter frigörelsen från sovjetockupationen på 90-talet startade upp församlingen. 

G A Päglis heter prästen som  delas med tre andra församlingar och därför kan man bara hålla gudstjänst varannan söndag. Vi fick kontakt med församlingen strax efter nystarten och har det fortfarande genom att ge dem församlingskollekter.  Ett exempel på deras iver att tjäna är att de efter krisen 2009 startade ett soppkök i en källarlokal med utspisning för de mest behövande tre dagar i veckan. I våra gudstjänster ber vi för dem liksom de ber för oss. De skriver att vår gemenskap inte bara ger ekonomiskt utan också andligt stöd.