Lokaler att låna vid dopfest

Om man önskar går det bra att bjuda in till att fira dopet i någon av våra lokaler. Att låna någon av våra lokaler till en dopfest är kostnadsfritt.

Bokning och förfrågan sker på expeditionen:

Öppettider: måndag - fredag kl 9-00-12.00 samt 13.00 - 15.00
Telefonnummer 042 - 36 06 50.

Nedan finns bilder på lokalerna som går bra att låna.

Andreassalen i Väsby prästgård

Maxantal:  70 personer

Församlingssalen Lerberget

Maxantal: 70 personer

Klockaregården Farhult

Maxantal:  70 personer

Kyrkstugan Viken

Maxantal:  60 personer

Sockenstugan Jonstorp

Maxantal:  45 personer