Ungdom/konfirmation i Viken

Det är populärt att konfirmera sig i Vikens församling. Vi erbjuder både terminsläsning och sommarläsning.

Konfirmation - vintergruppen 2024/2025 

Med början i oktober träffas vi på torsdagar efter skolans slut i Kyrkstugan. Först fikar vi och sedan tar vi itu med dagens tema och samtal. Varje träff varar ca 1 ½ timma.
Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår. Vi håller lov när skolan har lov.  Under våren erbjuder vi en aktivitetshelg eller ett helgläger.

Inskrivning den 13 oktober 2024.
Konfirmationen äger rum den 11 maj 2025.
Ledare: Eva Gullmo, Annika E Olshov

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99

Präst Eva Gullmo 
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Anmälan öppnar här på hemsidan den 24 april 2024 kl 12.00

Konfirmation - sommargruppen 2024/2025

Konfirmationsundervisningen äger i huvudsak rum på sommaren när
skolan slutar och pågår i tre veckor. Under sommaren erbjuder vi några lägerdygn. Vi träffas också några få gånger under terminerna. Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår.

Inskrivning den 13 oktober 2024. Läsningen starter den 16 juni 2025.
Konfirmationen äger rum den 6 juli 2025.

Ledare: Annika E Olshov, Eva Gullmo, Helena Morath och ungdomar från tidigare år.

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99

Präst Eva Gullmo
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Anmälan öppnar här på hemsidan den 24 april kl 12.00