Ungdom/konfirmation i Viken

Det är populärt att konfirmera sig i Vikens församling. Vi erbjuder både terminsläsning och sommarläsning.

Vintergruppen 

Begränsat antal platser

Med början i oktober träffas vi på torsdagar efter skolans slut i Kyrkstugan. Först fikar vi och sedan tar vi itu med dagens tema och samtal. Varje träff varar ca 1 ½ timma.
Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår. Vi håller lov när skolan har lov.  Under våren erbjuder vi en aktivitetshelg eller ett helgläger.

Inskrivning den 9 oktober.
Konfirmationen äger rum den 7 maj 2023.
Ledare: Eva Gullmo, Annika E Olshov

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99
Präst Eva Gullmo 
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Anmäla här

Sommargruppen

Konfirmationsundervisningen äger i huvudsak rum på sommaren när
skolan slutar och pågår i tre veckor. Under sommaren erbjuder vi några lägerdygn. Vi träffas också några få gånger under terminerna. Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår.

Inskrivning den 9 oktober. Läsningen starter den 19 juni.
Konfirmationen äger rum den 9 juli 2023.

Ledare: Annika E Olshov, Eva Gullmo, Helena Morath och ungdomar från tidigare år.

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99
Präst Eva Gullmo
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Anmäl här