Ungdom/konfirmation i Viken

Det är populärt att konfirmera sig i Vikens församling. Vi erbjuder både terminsläsning och sommarläsning.

TacoTack

För dig i årskurs 6-9 - tacos, chill, pingis, brädspel, musik - häng på!
Välkommen att laga tacos, spela pingis, käka, chilla, spela kort, lyssna på musik, etc. Vi ses i Kyrkstugan kl 18.00-22.00 på fredagarna den 13 januari, 10 februari, 10 mars och 28 april.

Anmäl till nästa tillfälle görs här nedanför. Tänk på att det är begränsat antal platser. 
Pris 20 kr per tillfälle - betala med Swish när du är på plats.

Anmälan är stängd över juluppehållet och öppnar den 3 januari.

Vintergruppen 

Med början i oktober träffas vi på torsdagar efter skolans slut i Kyrkstugan. Först fikar vi och sedan tar vi itu med dagens tema och samtal. Varje träff varar ca 1 ½ timma.
Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår. Vi håller lov när skolan har lov.  Under våren erbjuder vi en aktivitetshelg eller ett helgläger.

Inskrivning den 9 oktober.
Konfirmationen äger rum den 7 maj 2023.
Ledare: Eva Gullmo, Annika E Olshov

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99
Präst Eva Gullmo 
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Anmälan är stängd. 

Sommargruppen

Konfirmationsundervisningen äger i huvudsak rum på sommaren när
skolan slutar och pågår i tre veckor. Under sommaren erbjuder vi några lägerdygn. Vi träffas också några få gånger under terminerna. Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår.

Inskrivning den 9 oktober. Läsningen starter den 19 juni.
Konfirmationen äger rum den 9 juli 2023.

Ledare: Annika E Olshov, Eva Gullmo, Helena Morath och ungdomar från tidigare år.

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99
Präst Eva Gullmo
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Anmäl är stängd.