För vuxna i Viken

Välkommen till gemenskap över kaffebordet, sopplunchen, föredraget eller undervisningen!

Kaffe vid kapellet

Tisdagar kl 9.30-11.30
Ingen anmälan

Varmt välkommen på en kopp kaffe eller saft vid Vikens kapell på Nya kyrkogården. Det finns möjlighet till samtal och gemenskap. 

För mer information, kontakta diakon Annika E Olshov: annika.erlandssonolshov@svenskakyrkan.se 
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99

Klassikern

Välkommen till ett öppet samtal om kommande söndags bibelstexter. Vi träffas i Skeppet i Vikens kyrka kl 18.00 följande datum: 
16 januari, 13 februari, 19 mars

Lekmannakåren i Viken

Våra sammankomster är öppna för alla!
Ingen anmälan

Programmet våren 2024

Tisdagen den 9 januari kl 12.30
”Knutsfest med sång och musik” under ledning av Matilda Nordberg. Gåvolotteri till förmån för ACT, tag med en inslagen vinst. Landgång, kaffe och kaka (40 kr)
Anmälan senast 3 januari till Marie Nederman 070-269 73 97 eller
Ulf Bergenheim 070-579 26 04

Tisdagen den 27 februari kl 14.30
Årsmöte med förhandlingar, alla medlemmar kallas härmed till årsmötet.
Diakon Annika Erlandsson-Olshov berättar om ”En diakons vardag”

Tisdagen den 19 mars kl 14.30
Carl-Johan Jargenius från Helsingborg gästar oss och berättar om
”De danska judarnas flykt över Öresund”

Tisdagen den 23 april kl 14.30
Kristina Tyrberg från Malmö gästar oss och berättar om
”Erfarenheter som utsänd Följeslagare i Israel/Palestina”

Pastoratsutfärd i maj
Pastoratsutfärd planeras att genomföras i maj.
Information om tidpunkt och program kommer i
månadsbladet för maj 2023.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 

Alla är välkomna oavsett var man bor eller hör hemma.
Välkomna till våra sammankomsterm, denna termin!
Kåren i Viken har nära samarbete med kåren i Väsby.

Kontakt: Marie Nederman, ordförande 0702-697397

Information om Lekmannaförbundet finns på:
www.lekmanikyrkan.se
www.lekmanilund.se

 

Levande möten

Levande möten är en samtalsserie i Vikens kyrka kl 18.30 som nu är inne på sin åttonde säsong. Tanken med Levande möten är att två personer, med olika eller snarlika infallsvinklar och kompetenser, möts i ett samtal utan moderator där vi som finns i rummet får vara medmötare där och då. Efter eventuella frågor avslutas kvällen senast kl 20.00. Det är fri entré och insläpp från 17.30. Man kan inte förboka platser.

Läs om de olika samtalen här.

Sopplunch 

Ingen anmälan
Tisdag 23 januari kl 12.00
Tisdag 20 februari kl 12.00
Tisdag 12 mars kl 12.00
Tisdag 16 april kl 12.00
Tisdag 14 maj kl 12.00

Välkommen på en god måltid och gemenskap i Kyrkstugan. 
Pris: 50 kr/pers