För vuxna i Viken

Välkommen till gemenskap över kaffebordet, sopplunchen, föredraget eller undervisningen!

Kaffe vid kapellet

Tisdagar kl 9.30-11.30 start27 augusti
Ingen anmälan

Varmt välkommen på en kopp kaffe eller saft vid Vikens kapell på Nya kyrkogården. Det finns möjlighet till samtal och gemenskap. 

För mer information, kontakta diakon Annika E Olshov: annika.erlandssonolshov@svenskakyrkan.se 
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99

Lekmannakåren i Viken

Våra sammankomster är öppna för alla!
Ingen anmälan

Söndagen den 25 augusti, kyrksöndag i Viken 
Höstupptakt tillsammans med Väsby Lekmannakår, 
gudstjänst kl 11.00 i Vikens kyrka och därefter lunch i 
Kyrkstugan med musikunderhållning.  
Anmälan till Väsby expedition tel 042-36 06 50 eller
Marie Nederman 0702-69 73 97 senast den 19 augusti.
Kostnad 50 kr betalas i samband med lunchen.


Tisdagen den 24 september kl 14.30
Linn Björklund, Västra Karup, talar om att vara Pilgrim och 
vandra till Santiago de Compostela och hemma på Bjärehalvön.


Tisdagen den 22 oktober kl 14.30
Lars Dahlbom från Höganäs skildrar historien om 
Widdings villa i ord och bild. 


Tisdagen den 26 november kl 14.30
Åsa Hagberg, författare och föreläsare med diakonalt uppdrag i 
Förslöv församling berättar och sjunger under rubriken: 
”Det lyser ett ljus. I den mörknande årstiden samlas vi kring 
sånger som tänder ljus. Egna, nyskrivna sånger och psalmer 
ingår – kanske också i en kommande, ny psalmbok? ”  


Adventsmusik torsdag den 19 december kl 16.00 
Församlingsrådet bjuder in till Adventskaffe i Kyrkstugan 
från kl 14.30.  Mer information i decemberbladet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 

Alla är välkomna oavsett var man bor eller hör hemma.
Välkomna till våra sammankomsterm, denna termin!
Kåren i Viken har nära samarbete med kåren i Väsby.

Kontakt: Marie Nederman, ordförande 0702-697397

Information om Lekmannaförbundet finns på:
www.lekmanikyrkan.se
www.lekmanilund.se

 

Levande möten

Levande möten är en samtalsserie i Vikens kyrka kl 18.30 som nu är inne på sin åttonde säsong. Tanken med Levande möten är att två personer, med olika eller snarlika infallsvinklar och kompetenser, möts i ett samtal utan moderator där vi som finns i rummet får vara medmötare där och då. Efter eventuella frågor avslutas kvällen senast kl 20.00. Det är fri entré och insläpp från 17.30. Man kan inte förboka platser.

Läs om de olika samtalen här.

Sopplunch 

Ingen anmälan

Välkommen på en god måltid och gemenskap i Kyrkstugan. 
Pris: 50 kr/pers


Följande tisdagar kl 12.00:
1 oktober
15 oktober
5 november
19 november
3 december