För vuxna i Viken

Vikens församling erbjuder sopplunch, föredrag, lekmannakår och studiecirkel.

Kaffe vid kapellet

Varmt välkommen på en kopp kaffe eller saft vid Vikens kapell på Nya kyrkogården. Det finns möjlighet till samtal och gemenskap på avstånd. Kaffe serveras varje tisdag mellan kl.9.30-11.30.

För mer information, kontakta diakon Annika E Olshov: annika.erlandssonolshov@svenskakyrkan.se 
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99

Lekmannakåren i Viken

Våra sammankomster är öppna för alla!
Alla är välkomna oavsett var man bor eller hör hemma.
Välkomna till våra sammankomsterm, denna termin!
Kåren i Viken har nära samarbete med kåren i Väsby.

Programmet våren 2023

Tisdagen den 17 januari kl 12.30  
Knutsfest med sång och musik under ledning av Matilda Nordberg. Gåvolotteri till förmån för ACT. Tag med en inslagen vinst.
Landgång, kaffe och kaka (40 kr)

Anmälan senast 10 januari till                                        
Marie Nederman 070-269 73 97 eller
Gunilla Göthe 073-823 82 38

Onsdagen den 22 februari kl 14.30
Årsmöte med förhandlingar, alla medlemmar kallas härmed till årsmötet. Önskepsalmer med Leif Ahlberg.

Tisdagen den 28 mars kl 14.30
Ulrik Alm från Ingelsträde gästar oss med bilder och berättande från naturen i Nordvästskåne under rubriken Ett år i nordvästskånsk natur.

Tisdagen den 25 april kl 14.30
Ingegärd Sundell från Lerberget gästar oss och berättar om Gustav Fröding och framför tonsatta dikter och sånger under rubriken Gustav Fröding och jag.

Pastoratsutfärd i maj
Pastoratsutfärd planeras att genomföras i vecka 21 (22-26 maj). Information om program och tider kommer i månadsbladet för maj 2023. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 

Kontakt: Marie Nederman, ordförande 0702-697397

Information om Lekmannaförbundet finns på:
www.lekmanikyrkan.se
www.lekmanilund.se

 

Levande möten

Levande möten är en samtalsserie i Vikens kyrka kl 18.30 som nu är inne på sin åttonde säsong. Tanken med Levande möten är att två personer, med olika eller snarlika infallsvinklar och kompetenser, möts i ett samtal utan moderator där vi som finns i rummet får vara medmötare där och då. Efter eventuella frågor avslutas kvällen senast kl 20.00. Det är fri entré och insläpp från 17.30. Man kan inte förboka platser.

Läs om de olika samtalen här.

Sopplunch 

24 januari, 21 februari, 21 mars och 18 april

Tisdagar kl 12.00

Välkommen på en god måltid och gemenskap i Kyrkstugan. 
Pris: 40 kr/pers

Humlorna - en studiecirkel

Humlorna är en samtalsgrupp som talar om livets viktigheter. Samtalen utgår från en bok som vi gemensamt läser. 

Vi träffas en onsdagkväll i månaden i källaren i Kyrkstugan.

 För mer information, kontakta Annika E Olshov: 
annika.erlandssonolshov@svenskakyrkan.se 
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99