För Kyrkan i Tiden Kulla pastorat

Vem är vi och vad vill vi med Kulla pastorat? Här kan du se vem som ställer upp i valet, läsa om våra tankar och även se en film där vi berättar om vad vi står för.

Alla nomineringsgrupper har fått samma erbjudande av Kulla pastorat att synas på våra kanaler genom text, foto och film. De olika nomineringsgrupperna har valt att använda sig av olika delar av erbjudandet. 

På listan för nomineringsgruppen finns:

bakre raden fr vänster: Sofia Walka, Lars Niwong, Fredrik Jiborn, Benera Tamm, Pia Adams, Simon Lundeberg

främre raden fr vänster: Ylva Johansson, Anna Carlsson, Rolf Axelsson, Pernilla Derwik, Kerstin Thurdin, Karl-Henrik Rognefjord

ej med på bilden: Mai-Lis Johansson, Karin Ullström, Mattias Juelsson, Ingemar Erikson, Per Behrens

För Kyrkan i Tiden – det här står vi för!

Vi är övertygade om att kyrkan har en viktig roll i vårt samhälle och i våra liv. I kyrkan möter vi varandra med respekt och värme. Vi har fortfarande fler kramar att dela ut, fler tårar att torka, fler stora frågor att utforska och fler möten med Gud, varandra och oss själva. Vi är välkomna som vi är. Alla kan känna sig hemma och stärka sin tro och livskraft. I Vikens församling satsar vi främst på: 

Mycket musik och körsång i kyrkan.
Aktiviteter och gemenskap för barn och ungdom.
Stöd och omtanke för de äldre, sjuka och ensamma.

Musiken genomsyrar hela vår verksamhet, i gudstjänsterna, körer för alla åldrar och konserter. Lunchkonserterna med orgelmusik på tisdagarna är mycket välbesökta.

Vi har många konfirmander och olika aktiviteter för barn och ungdom. Här vill vi göra ännu mer de kommande åren, så att ungdomarna alltid kan känna sig välkomna i kyrkan.

Vi ordnar populära soppluncher och en speciell adventsgudstjänst med mingel för de äldre.

Livsfrågor och kristen etik intresserar många. Vi ordnar samtalsgrupper och Levande möten med spännande gäster. 

Vi vill ha ett gott  samarbete mellan de olika församlingarna i vårt pastorat och att vi tillsammans tar ansvar för att kyrkoavgiften används på ett klokt sätt.

 Vårt mål är att fler vågar kliva över tröskeln till våra kyrkor, får möjlighet att fördjupa sin tro och andlighet, och lust att engagera sig i kyrkans verksamhet.

Rösta i kyrkovalet! Rösta på oss:

 För Kyrkan i Tiden Kulla pastorat!

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:
Sofia Walka 070-579 97 04
Fredrik Jiborn 070-754 30 37
Ylva Johansson 070-515 62 40

I filmen nedan möter du vår nomineringsgrupp:

Våra röstnings- och vallokaler: 

Förtidsröstning:
Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Vardagar 6-18/9 kl 15-17, ons även 17-20, lör 10-12

Övrig röstmottagning:
12/9 kl 16-18 Kyrkstugan, Viken
15/9 kl 17.30-19.30 Församlingssalen Lerbergets kyrka
17/9 kl 15.30-18.30 Sockenstugan, Jonstorp

Valdagen 19/9 röstning Vallokal kl 11-15 samt 18-20:
Väsby 1 – Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Väsby 2 - Lerbergets kyrka, Östra Lerberget
Viken - Kyrkstugan Pontus Ols väg 1
Jonstorp  - Sockenstugan Södåkrav 3
Röstmottagning Bikupan Väsby prästgård, 11-15 samt 18-20
(vit byggnad till höger om Väsby prästgård).