Våra kyrkor

Här finns information och bilder om och från alla våra kyrkor i Kulla pastorat.

Farhults kyrka 

Maxantal besökare: 130
Wifi fungerar inte inne i kyrkan då väggarna är väldigt tjocka, man kan alltså inte streama dop/vigsel/begravning från denna kyrka. 

Kyrkan är ovanligt välbevarad romansk kyrkobyggnad från senare delen av 1100-talet. Läs mer om Farhults kyrka här

Här kan du se hur Farhults kyrka ser ut i 360 grader. 

 

Jonstorps kyrka

Maxantal besökare: 250
Wifi fungerar fint och man kan streama dop/vigsel/begravning. 

Jonstorps kyrka är liksom flertalet av Kullabygdens kyrkor från tiden omkring år 1200. Läs mer om Jonstorps kyrka här

Här kan du se hur Jonstorps kyrka ser ut i 360 grader. 

 

Lerbergets kyrka

Maxantal besökare: 191
Wifi fungerar fint, finns inbyggt i lokalen, och man kan streama  dop/vigsel/begravning. 

 

 

Vikens kyrka

Maxantal besökare: 230
Wifi fungerar fint och man kan streama sin  dop/vigsel/begravning. 

Vikens kyrka är byggd av gråsten till en kostnad av ca 7000 kr och invigdes den 23 juli 1826. Läs mer och kyrkan här

Kapellet i Viken

Maxantal besökare: 60
Kapellet ligger på Nya kyrkogården och används oftast till kyrkliga och borgeliga begravningar. Kapellet invigdes i november 1951.

Här kan du se hur Vikens kapell ser ut i 360 grader. 

Utekyrkan i Viken

Under sommaren firar vi med jämna mellanrum gudstjänst i Utekyrkan. Här kan man även fira dop och vigsel. 

Utekyrkan ligger strax bakom prästgården, till höger. 

Väsby kyrka

Maxantal besökare: 280
Wifi fungerar fint och man kan streama sin dop/vigsel/begravning. Kulla pastorat har ett mobilt bredband man kan få låna kostnadsfritt. 

Väsby kyrka ligger i en trakt som utgörs av ett flackt odlingslandskap med närhet till havet. Från början ingick förutom Väsby by även de tre fiskelägena Höganäs, Lerberget och Viken. Under 1800-talet bildade Höganäs och Viken egna församlingar och idag ingår Lerberget och Väsby i Väsby församling. Söder om kyrkan ligger Prästgården från 1859. Gården har en ståtlig prägel med dess parkliknande trädgård. Väsby kyrka helgades till aposteln Andreas som är fiskarnas skyddshelgon. Läs mer om kyrkan här