Styrande organ och kyrkogård

Här kan du läsa om de som tar det stora besluten och allt om begravningsverksamheten.

Styrande organ

Här kan du läsa om kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden men också läsa protokoll.

Kyrkogård

Kyrkogårdsverksamheten är stor och viktig. Här kan du läsa allt om den och även hitta kontaktuppgifter till de som kan svara på frågor.

Här finns kontaktuppgifter till de som arbetar i förvaltningen. 

Här kan du läsa om vår behandling av personuppgifter, GDPR.

Här kan du läsa Kulla pastorats församlingsinstruktion som beskriver vem vi är och vilka mål vi har.