Styrande organ och kyrkogård

Här kan du läsa om de som tar det stora besluten och allt om begravningsverksamheten.

Kulla pastorats församlingsinstruktion

Här kan du läsa om Kulla pastorats vision som beskriver vem vi är och vilka mål vi har. 

Styrande organ

Här kan du läsa om kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden men också läsa protokoll.

Kyrkogård

Kyrkogårdsverksamheten är stor och viktig. Här kan du läsa allt om den och även hitta kontaktuppgifter till de som kan svara på frågor.

Kontaktuppgifter till dem som arbetar i förvaltningen

Kulla pastorat behandlar personuppgifter på följande sätt