Mer om Lerbergets kyrka

Att dela tro och liv. Lerbergets kyrka är en samarbetskyrka med EFS. Det innebär att man har en förening i kyrkan som är de som ansvarar för verksamheten. Det är en kyrka med mycket liv!

EFS - EN MISSIONSRÖRELSE I SVENSKA KYRKAN

Lerbergets kyrka är en distrikts- och samarbetskyrka med EFS. 
EFS, som bildades i mitten av 1800-talet, är en självständig missionsorganisation inom Svenska kyrkan.

EFS vill 
- uppmuntra och stödja personlig kristen tro 
- inspirera till andligt samtal och bibelbruk
- skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt 
som globalt
- betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag 
- erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta

Vid Lerbergets kyrka finns en EFS-missionsförening med ett 100-tal medlemmar. Föreningen har genom avtal med Kulla pastorat fått ansvaret att, tillsammans med de anställda, planera och genomföra kyrkans fyra huvuduppgifter; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Detta har resulterat i ett stort frivilligengagemang genom medverkan i gudstjänster, värdgrupper etc.

Medlemskap i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande. Det bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är välkommen att bli medlem i EFS. Som medlem har du möjlighet att på ett särskilt sätt vara med och påverka verksamheten i vår kyrka.

Missionsföreningen i Lerberget har en styrelse med sju ledamöter. 

DELA TRO OCH LIV

Varje söndag kväll - med några undantag - inbjuder kyrkan till bön och förbön. I en liten grupp för den som vill delge sina behov och tankar, tända ett ljus. Gruppen ber för varandra, för världen, samhället, skolan, kyrkan och annat. Tiden är 19.30. 

Du kan också ta kontakt med kyrkans präster för enskilt samtal. Prästerna har tystnadsplikt.

Det finns också möjlighet att finnas med i en hemgrupp. Vi har olika grupper för alla generationer där man samlas för att umgås, fika, samtala och be för varandra. 

BLI MEDLEM I VÅR EFS-FÖRENING

Vi önskar att du får hitta hem i Lerbergets kyrka. 
Vi är många  medlemmar i Lerbergets missionsförening. Vi är många medlemmar som får möjligheten att bidra med våra gåvor och kvalitéer. Är det något du skulle vilja? Vill du vara med i och stödja ett sammanhang är du behövs och kan göra skillnad tillsammans med andra?

Då kan du bli medlem i vår  EFS missionsförening.EFS är en missions- och lekmanna rörelse inom Svenska kyrkan. Vill du läsa mer om EFS kan du göra det här: www.efs.nu

Om du vill bli medlem i vår lokala missionsförening mailar du dina personuppgifter (namn, adress, tel nr) till infolerberget@gmail.com så kommer något i styrelsen ta kontakt med dig. 

Medlemsavgiften är 150 kr/år.
Bankgiro: 193-0874 eller Swisha: 123 680 27 89 -Märk med namn!