Mer om Lerbergets kyrka

Att dela tro och liv. Lerbergets kyrka är en samarbetskyrka med EFS. Det innebär att man har en förening i kyrkan som är de som ansvarar för verksamheten. Det är en kyrka med mycket liv!

Vi gör den här församlingen tillsammans. Vill du vara med?

Lerbergets kyrka vill vara kyrkan mitt i byn där vi får dela tro och liv med varandra, upptäcka Guds kärlek och nåd och dela med oss av tankar och frågor kring livet.

Lerbergets kyrka är en samarbetskyrka inom Väsby församling i Kulla pastorat.
Att kyrkan är en samarbetskyrka innebär att det är Väsby församling/Kulla pastorat och EFS som samarbetar. EFS - en missionsrörelse i Svenska kyrkan - är en rörelse som betonar den enskilda människans betydelse, missionens plats och varje kristens uppgift att med sina gåvor och förutsättningar bidra till kyrkans liv och växt. Här kan du läsa mer om missionsrörelsen EFS.

Vår verksamhet

Vi har en stor verksamhet för barn, ungdomar och vuxna som vi är mycket stolta över. Det finns möjlighet till gemenskap i musiken, genom olika träffar, genom konfirmationsläsning, ungdomsgrupper,barngrupper och mycket mer. Läs mer om verksamheten här. 

Navet i vår verksamhet är gudstjänsten som vi firar varje söndag kl 10.00. Våra gudstjänster är lättillgängliga, fyllda med ord och musik som talar till oss. Det är i gudstjänsten som vi möts på ett alldeles speciellt sätt.

Medlemskap i Lerbergets kyrka

Att vara medlem i Lerbergets kyrka och EFS handlar om en delakighet som inte bottnar i åtagande utan i gemenskap. Som medlem har man möjlighet att vara med på ett särskilt sätt och påverka verksamheten i vår kyrka. För att vara del av Lerbergets kyrkas verksamhet behöver man inte vara medlem men att bli medlem handlar om ett ställningstagande. 

Missionsföreningen har en styrelse som består av sju ledamöter. Kyrkan har också fem utskott som stöttar de anställda och tillsammans med dem utvecklar kyrkans verksamhet: diakoni- och missionsutskottet, utskottet för gudstjänst, musik och fördjupning, arbetsutskottet, praktiska utskottet samt barn- och ungdomsutskottet.

Hitta hem i Lerbergets kyrka

Vi är många  medlemmar som får möjligheten att bidra med våra gåvor och kvalitéer. Är det något du skulle vilja med i och stödja ett sammanhang där du behövs och kan göra skillnad tillsammans med andra?

Medlemsavgiften är 150 kr/år, ungdomar upp till 20 år 75 kr/år
Bankgiro: 193-0874 eller Swisha: 123 680 27 89 -Märk med namn!
Bli medlem genom att fylla i denna blankett.