Väsby församling

Kostnadsfri kyrktaxi

042 - 33 00 00 Begär kyrktaxi, uppge namn och adress samt vart man vill åka. Var ute i god tid, ring inte samma dag. För alla, även de som har färdtjänst.

Anmälan Stilla dag
Anmälan Kyrkkockarna i Väsby
Anmälan Väsby barnkör
Anmälan Old Singers
Anmälan konfirmationsläsning Holy adventure - gruppen är full

En stilla dag i Väsby

Välkommen till en dag då vi stannar upp och är i nuet en stund!

Barn och familj Väsby

Laga mat med Kyrkockarna eller sjunga med Barnkören. Eller varför inte både och!

Ungdom/konfirmation Väsby

Konfirmationsläsning och ungdomsgrupp tillsammans med Farhult-Jonstorps församling!

För vuxna i Väsby

Välkommen till våra måndagar med gemenskap och till lekmannakåren.

Körer och musik i Väsby

Old Singers är en kör bestående av både män och kvinnor sin övar i Väsby medan kören Laudate ses i Viken. För barnen finns det också Väsby barnkör!