Styrande organ

Här kan du läsa om kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråden men också läsa protokoll.

Fullmäktige tillsätter kyrkorådet som är pastoratets styrelse. Kyrkorådet har övergripande förvaltningsansvar, vari ingår personalövergripande frågor och fastighetsfrågor. Man är även ytterst ansvarig för begravningsverksamheten.

Kyrkofullmäktige består av: 

Ordförande är Gertrud Green. 

För Framtidens kyrka i Kulla pastorat: Elisabeth Eriksson, Johan Sjöblom, Gert Ljungqvist, Ingemar Persson 

Ersättare: Liselotte Hjort, Eva Henriksson

För Kyrkan i Tiden Kulla pastorat: Sofia Walka, Fredrik Jiborn, Ylva Johansson, Pernilla Derwik, Kerstin Thurdin, Mattias Juelsson, Anna Carlsson, Per Behrens, Karl-Henrik Rognefjord, Ingemar Erikson, Simon Lundeberg

Ersättare: Rolf Axelsson, Karin Ullström, Mai-Lis Johansson, Lars Niwong, Pia Adams, Benera Tamm

Levande kyrka i Kulla pastorat: Jonas Engström, Gertrud Green, Knut Göransson, Per Jarring, Jeanette Karlsson, Ulla-Maj Persson, Liselott Navratil, Tomas Andersson

Ersättare: Lovisa Engberg, Emelie Åberg, Karl-Åke Jönsson, Monika Osterkamp Madsen

Sverigedemokraterna: Lars Mesäketo, ej besatt mandat

FÖR ATT LÄSA KYRKOFULLMÄKTIGES PROTOKOLL, KLICKA HÄR.

Fullmäktige tillsätter kyrkorådet som är pastoratets styrelse. Kyrkorådet har övergripande förvaltningsansvar, vari ingår personalövergripande frågor och fastighetsfrågor. Man är även ytterst ansvarig för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet består av:

Ordförande är Sofia Walka.

Framtidens kyrka i Kulla pastorat: Elisabeth Eriksson, Ingemar Lindman

Ersättare: Gösta Davidsson

För Kyrkan i Tiden Kulla pastorat: Sofia Walka, Fredrik Jiborn, Ylva Johansson, Ingemar Eriksson, Anna Carlsson

Ersättare: Mattias Juelsson, Simon Lundeberg, Kerstin Thurdin

Levande kyrka i Kulla pastorat: Gertrud Green, Jonas Engström, Knut Göransson

Ersättare: Per Jarring, Ulla-Maj Persson

FÖR ATT LÄSA KYRKORÅDETS PROTOKOLL, KLICKA HÄR

I de olika församlingarna finns så kallade församlingsråd med ansvar för bland annat det lokala gudstjänstlivet och verksamheterna.

Farhult-Jonstorps församlingsråd består av: 

Ordförande  Elisabeth Eriksson,  Anita Gudmundsson, Ingemar Lindman,  Clara Ahlm, Gösta Davidsson, Johan Sjöblom, Gunlög Persson, Gunvor Gunnarsson

Ersättare: Inga Smith, Ingemar Persson, Karin Wold, Ann-Sofie Van der Knaap

Här kan du läsa mer om församlingsrådets medlemmar. 

FÖR ATT LÄSA PROTOKOLLEN FRÅN FARHULT-JONSTORPS FÖRSAMLINGSRÅD, KLICKA HÄR.

Vikens församlingsråd består av: 

Ordförande Fredrik Jiborn, Sofia Walka, Mattias Juelsson, Ylva Johansson, Kerstin Thurdin, Anna Carlsson, Pernilla Derwik, Per Behrens, Karin Ullström, Ingemar Erikson,

Ersättare: Simon Lundeberg, Mai-Lis Johansson, Rolf Axelsson, Pia Adams, Benera Tamm

Här kan du läsa mer om församlingsrådets medlemmar. 

FÖR ATT LÄSA PROTOKOLLEN FRÅN VIKENS FÖRSAMLINGSRÅD, KLICKA HÄR.

Väsby församlingsråd består av: 

Ordförande Gertrud Green, Liselotte Navratil, Jeanette Karlsson, Louise Krabbe

Ersättare: Ann-Kristin Nilsson, Carina Hyberg, Karolina Eriksson, Lovisa Engberg

Här kan du läsa mer om församlingsrådets medlemmar. 

FÖR ATT LÄSA PROTOKOLLEN FRÅN VÄSBY FÖRSAMLINGSRÅD, KLICKA HÄR.