Levande kyrka i Kulla pastorat

Vem är vi och vad vill vi med Kulla pastorat? Här finns allt man behöver veta om vår nomineringsgrupp - texter, fotografier samt en film - där vi berättar om våra tankar för Kulla pastorat.

Alla nomineringsgrupper har fått samma erbjudande av Kulla pastorat att synas på våra kanaler genom text, foto och film. De olika nomineringsgrupperna har valt att använda sig av olika delar av erbjudandet. 

Nomineringsgruppen Levande kyrka i Kulla pastorat består av 17 personer i alla åldrar, vissa med lång erfarenhet av förtroendeuppdrag i kyrkan och andra helt nya, som vill vara med och ta ansvar för kyrkan i Kulla pastorat.

 Vi vill verka för Hela livets kyrka

Levande kyrka vill att Svenska kyrkan i Kulla pastorat ska vara Hela livets kyrka. En plats och en gemenskap som du får komma till i både glädje och sorg, vardag och fest. En plats att finna glädje på genom gemenskap, sång, musik, gudstjänst och konserter. En plats för det högtidliga och det enkla, för det intellektuella och det känslomässiga. En plats där alla åldrar tillsammans får dela glädjen över själva livet i till exempel dop och bröllop.   

Men kyrkan är också en plats för avsked och för att samlas när livet känns tungt. Där vi får mötas och bära varandras bördor. I stort och smått. En plats för tystnad och stillhet eller där någon finns för att lyssna, oavsett om du är 15 eller 85 år.       

Vi vill att det ska skapas fler mötesplatser, både för unga och för äldre. Behovet av mötesplatser där vi under enkla former kan träffas och byta tankar är stort. Ibland med planerad aktivitet, ibland över en fika. Mötesplatser dit alla ska känna sig välkomna och känna gemenskap.

Vi vill jobba för att Kulla pastorat på ett aktivt och kreativt sätt gestaltar kyrkans uppdrag att genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission förmedla Jesu nåd och kärlek i ord och handling och vara en god kraft i samhället.

Vi vill jobba för både det nyskapande och traditionella. Vi vill värna om och vårda vårt kulturarv, våra fina kyrkor och kyrkogårdar. Vi vill jobba för en enhet och mångfald genom ett nära samarbete mellan församlingarna men där varje församling och kyrka får utveckla sina olikheter och styrkor.

Det är viktigt att inte glömma att det är vi tillsammans som är kyrkan, vanliga människor, församlingsmedlemmar, ideella, anställda och förtroendevalda, som samlas för att möta Gud och varandra. För att ta emot och ge vidare.

 Listan för Levande kyrka i Kulla pastorat
1.     Gertrud Green
2.     Jonas Engström
3.     Knut Göransson
4.     Per Jarring
5.     Jeanette Karlsson
6.     Ulla-Maj Persson
7.     Liselott Navratil
8.     Thomas Andersson
9.     Lovisa Engberg
10.  Emelie Åberg
11.  Victoria Arnberg
12.  Karl Åke Jönsson
13.  Monika Osterkamp Madsen
14.  Dennis Janerheim
15.  Kjell Arne Green
16.  Bengt Eriksson
17.  Gudrun Arkell

 

 

 

Våra röstnings- och vallokaler: 

Förtidsröstning:
Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Vardagar 6-18/9 kl 15-17, ons även 17-20, lör 10-12

Övrig röstmottagning:
12/9 kl 16-18 Kyrkstugan, Viken
15/9 kl 17.30-19.30 Församlingssalen Lerbergets kyrka
17/9 kl 15.30-18.30 Sockenstugan, Jonstorp

Valdagen 19/9 röstning Vallokal kl 11-15 samt 18-20:
Väsby 1 – Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Väsby 2 - Lerbergets kyrka, Östra Lerberget
Viken - Kyrkstugan Pontus Ols väg 1
Jonstorp  - Sockenstugan Södåkrav 3
Röstmottagning Bikupan Väsby prästgård, 11-15 samt 18-20
(vit byggnad till höger om Väsby prästgård).