Lär ut ny pedagogik för barn- och ungdomskörledare

Nyhet Publicerad Ändrad

Gotlands kantorer lär sig mer om barnkörsmetodik. Det är Birgitta Mannerström-Molin från Göteborg som håller i utbildningen.

Det är en gedigen utbildning, som omfattar fem dagar, förlagd till Visby stifts lokaler. Kursen startade den 15 augusti. Sammanlagt deltar 20 personer i kursen, men då är fem av dem från Västerås stift. De andra deltagarna är kantorer och barnkörledare från Gotland.

På förmiddagarna är också ett antal barn med. Vad annars om man ska lära sig en metodik som till stor del bygger på att man ska vara nyfiken på att lära barn och på barns musikaliska potential! Här får man testa skarpt direkt!

- Det här är egentligen en del av en högskolekurs på 7,5 poäng som ges varje år på Malmö högskola i samarbete med Svenska körförbundet och Körcentrum syd.  Vi har tagit ut denna del och utvecklat vidare, berättar Birgitta Mannerström-Molin.
I vintras var Birgitta här och höll i en körhelg för barn- och ungdomskörer från hela Visby stift. En artikel om denna inspirerande helg publicerades i Gårdskorsets sommarnummer i år. Metodiken kan enkelt sägas bygger först och främst på att körledaren inser sitt ansvar att lära ut körsång till barn och vad som är unikt med just det!  Pedagogiken innebär att ungdomarna lär sig på gehör och med rörelser. Just rörelserna stödjer såklart rytmkänslan, men underlättar också inlärandet av text och melodi. Men det ska vara kul också, och inte minst, kännas angeläget.

Det här är en stor satsning för Gotlands del och med all säkerhet så kommer det i barn- och ungdomskörerna runt om på vår ö märkas att det är lite nya takter och entusiasm under höstens körkvällar!