Motala församling

Välkommen till våra kyrkor Charlottenborgskyrkan, Lillkyrkan, Motala kyrka, Råssnäskyrkan och Vinnerstad kyrka.

Två personer sitter bredvid varandra utomhus med varsin psalmbok.

Sång och musik

Musik är en del av livet. Kyrkomusiken är ett uttryck för en synlig tillvaro och på samma gång en föraning av den osynliga himmelska världen.

Mötesplatser

Motala församling erbjuder flera olika mötesplatser i våra kyrkor där du kan dela gemenskap med andra. Välkommen!

Biskop Martin Modéus' visitationstal

Motala kyrka 5 juni 2022

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Mötesplatser

Motala församling erbjuder flera olika mötesplatser i våra kyrkor där du kan dela gemenskap med andra. Välkommen!

Värd i Motala kyrka

Skulle du tycka om att möta de människor som besöker vår vackra rofyllda kyrka mitt i centrala Motala? Då kanske du skulle passa som värd i Motala kyrka. Vi söker dig som önskar vara ideell värd i kyrkan, dagtid under veckodagarna måndag-fredag.

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva
Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

Hitta gravplatser digitalt

Sök bland 2 575 239 gravsatta på 1 903 kyrkogårdar i hela Sverige

Motala kyrka

Församlingens huvudkyrka med ursprung från 1200-talet.

Charlottenborgskyrkan

Kyrkan invigdes den 30 januari 1988 av biskop Martin Lönnebo och helgades åt Jungfru Maria.

Lillkyrkan

Lillkyrkan är en liten distriktskyrka som ligger utmed Göta kanal, vid Borenshults slussar i Motala.Lillkyrkan byggdes 1957.

Råssnäskyrkan

En folklig, vardagsnära distriktkyrka, mitt i centrum på Väster.

Vinnerstad kyrka

Vinnerstad kyrka har anor från 1100-talet.

En dator med grön skärm.

Facebook

Under denna annorlunda tid är det möjligt att följa Motala församlings gudstjänst- och andaktsliv via Facebook. I Motala församling finns en gemensam facebooksida , samt en sida för varje distrikt.

Två kvinnor med varsin grön pratbubbla.

Facebooksida-Gemensamt för hela Motala församling

Församlingens gemensamma och övergripande konto. Här hittar man exempelvis Församlingsträffar; en slags trivselträffar med musikunderhållning samt musikgudstjänster och kortare andakter.

En orange taggig pratbubbla.

Facebook - Råssnäskyrkan

Här finns exempelvis andakter och finstämda Taizégudstjänster med mycket musik.

En ljusblå pratbubbla.

Facebook- Motala kyrka

Motala kyrkas facebooksida. Här hittar du b.la helgmålsböner.

En grön pratbubbla.

Facebook - Charlottenborgskyrkan

Här publiceras varje vecka morgonbön, aftonbön och en söndagsgudstjänst. I Söndagsgudstjänsten läses varje vecka namnen upp på nyligen döpta och avlidna i Motala församling.

Ett ljusrosa hjärta.

Facebook - Lillkyrkan

Här finns familjegudstjänster, andakter och musikaliska hälsningar att ta del av.