Foto: Alex Giacomini /Ikon

GDPR Ungdomsledare

Så här skyddas dina personuppgifter om du är Ungdomsledare i Motala församling.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Genom att lämna in en blankett ger vårdnadshavare, unga ledare och konfirmander samtycke till att Motala församling registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av församlingen och endast i syfte att administrera konfirmationen och andra aktiviteter som är kopplade till den eller ett uppdrag som ung ledare. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna igen.


När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer församlingen att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som med samtycke lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid in aktualitet.


Motala församling sparar vissa uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Vissa uppgifter om konfirmationen och våra konfirmander sparas även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för evigt för historiska ändamål.


RÄTTIGHETER


Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur församlingen behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan bevisas.


Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.


Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.


Läs mer i: Motala församlings integritetspolicy >>
Vid frågor om församlingens behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Motala församling >>