Foto: Madelen Zander /Ikon

Stöd och råd-Diakoni

Närbild på någon med ett diakonemblem runt halsen och en anteckningsbok i handen.

Diakonimottagningen

Välkommen till diakonimottagningen i Motala. Diakonimottagningen är en verksamhet som vill ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med diakon och man kan boka tid för vidare samtal, rådgivning och hjälp

Varje människa har som uppgift att möta sina medmänniskor med kärlek och omsorg, inte minst i vardagen. För att ta ett särskilt ansvar för detta viger Svenska kyrkan diakoner. I sin vigning lovar diakonerna att "försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott" , och att "möta medmänniskor med varsamhet och aktning".

Diakoni är kyrkans uppdrag att genom delaktighet och respekt möta människor.


Dessa löften beskriver också det diakonala arbetet i stort. Den varsamma och obyråkratiska omsorgen om individen är lika viktig som att rikta uppmärksamhet mot samhället och dess värderingar.


Diakonerna i Motala har tid för enskilda kontakter och finns med i många av församlingens gudstjänster och grupper. I församlingens fyra distrikt finns en diakon i varje och tillsammans med andra, frivilliga och anställda, arbetar vi för ett gott bemötande och möjligheter för människor att få stöd i olika situationer.

Diakoni är kyrkans uppdrag att genom delaktighet och respekt möta människor. Till kyrkan är du alltid välkommen.

Du kanske vill vara med? 

Är du intresserad av att få en uppgift i kyrkans arbete? 
Kanske koka kaffe eller baka? 
Besöka någon gammal eller sjuk? 
Hjälpa någon till kyrkans gudstjänster? 
Vill du veta mer om kyrkan?

Mötesplatser för vuxna

Motala församling erbjuder flera olika mötesplatser i våra kyrkor där du kan dela gemenskap med andra. Välkommen!