Sjukhuskyrkan på Karolinska sjukhuset i Stockholm.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Diakoni

Varje människa har som uppgift att möta sina medmänniskor med kärlek och omsorg, inte minst i vardagen. För att ta ett särskilt ansvar för detta viger Svenska kyrkan diakoner. I sin vigning lovar diakonerna att "försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott" , och att "möta medmänniskor med varsamhet och aktning".

Diakoni är kyrkans uppdrag att genom delaktighet och respekt möta människor.


Dessa löften beskriver också det diakonala arbetet i stort. Den varsamma och obyråkratiska omsorgen om individen är lika viktig som att rikta uppmärksamhet mot samhället och dess värderingar.


Diakonerna i Motala har tid för enskilda kontakter och finns med i många av församlingens gudstjänster och grupper. I församlingens fyra distrikt finns en diakon i varje och tillsammans med andra, frivilliga och anställda, arbetar vi för ett gott bemötande och möjligheter för människor att få stöd i olika situationer.

Diakoni är kyrkans uppdrag att genom delaktighet och respekt möta människor. Till kyrkan är du alltid välkommen.

Du kanske vill vara med? 

Är du intresserad av att få en uppgift i kyrkans arbete? 
Kanske koka kaffe eller baka? 
Besöka någon gammal eller sjuk? 
Hjälpa någon till kyrkans gudstjänster? 
Vill du veta mer om kyrkan?

Helena  Borgenback

Helena Borgenback

Motala församling

Diakon

Mer om Helena Borgenback

Charlottenborgskyrkan

Lena Jansson

Lena Jansson

Motala församling

Diakon

Mer om Lena Jansson

Sjukhusdiakon, Motala kyrka

Kerstin Wettermark

Kerstin Wettermark

Motala församling

Diakon

Mer om Kerstin Wettermark

Råssnäskyrkan

Elisabet Bengtsson

Elisabet Bengtsson

Motala församling

Diakoniassistent

Mer om Elisabet Bengtsson

Råssnäskyrkan

Jennie Moberg

Jennie Moberg

Motala församling

Diakoniassistent

Mer om Jennie Moberg

Motala kyrka