Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation i Charlottenborgskyrkan

Välkomstbrev med information om det kommande konfirmandåret skickas till alla medlemmar som till hösten börjar i årskurs 8.
Vill du ha information redan nu kontakta Marie-Louise Levin eller Linda Morina, pastorsexpeditionen.

Linda Morina

Linda Morina

Motala församling

Kanslist

Marie-Louise Levin

Marie-Louise Levin

Motala församling

Kyrkobokföring och expedition

Petra  Regnstrand

Petra Regnstrand

Motala församling

Präst

Mer om Petra Regnstrand

Distriktspräst Charlottenborgskyrkan