Några konfirmander står i ring och håller upp händerna mot taket.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation i Charlottenborgskyrkan

Välkommen att konfirmera dig i Charlottenborgskyrkan!

Här anmäler du dig till konfirmation i Charlottenborgskyrkan 2023-2024.

Välj vilken grupp du vill gå i.

Välkomstbrev med information om det kommande konfirmandåret skickas till alla medlemmar som till hösten börjar i årskurs 8.
Vill du ha information redan nu kontakta Marie-Louise Levin eller Linda Morina, pastorsexpeditionen.