En lila blomma och ett ljus ligger på en broschyr med texten Ord till avsked.
Foto: Kristin Lidell

Sorgebearbetning