20190626 Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, Sjukhuskyrkan.
Foto: Kristin Lidell

Sorgebearbetning