Arkivlådor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkoförvaltningen