En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Dop

dop i svenska kyrkan

I svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör den döpte Svenska kyrkan.

Kyrkans sakrament

En dopfunt fylld med vatten.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.
Man kan döpas både som barn och vuxen.

I barndop fogas barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras önskan att ge det trygghet. Dopet är en början på en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet och att vandra befriad.

Har du frågor eller vill boka tid för dop, kontakta Linda Morina eller Marie-Louise Levin, pastorsexpeditionen.

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.