Sverigefinsk verksamhet i Mikaels kyrka, Örebro. Präst Johanna Suban
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sverigefinska - Suomalainen

Sverigefinsk verksamhet i Motala församling

Pekka Pykäläinen

Pekka Pykäläinen

Motala församling

Präst

Mer om Pekka Pykäläinen

Finskspråkig präst