En präst håller ett silverfat med oblater.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Präster