Medlemskap

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan?

 Oavsett om du definierar dig som troende , sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete. Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och musikandakter. Du bidrar även till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Ävensom bidrag till att våra medmänniskor ges möjlighet till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkan och bred diakonal verksamhet.

 

Vi människor har även ett stort behov av riter och traditioner. Inom Svenska kyrkan välkomnar vi det nya barnet (dopet) och erbjuder tonåringar ett tillfälle att få reflektera över livsfrågorna (konfirmationen). En möjlighet till att manifestera kärleken (vigsel) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).

Inträde i Svenska kyrkan

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Är du ej medlem och har önskemål att bli medlem var vänlig kontakta pastorsexpeditionen för att erhålla en inträdesblankett som skickas med posten. Vill du att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du som vårdnadshavare pastorsexpedition så hjälper vi dig med ytterligare information och papper. Är barnet över 12 år måste barnet självt ge sitt samtycke.

 

Idag är dopet huvudvägen in i Svenska kyrkan. Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Därutöver finns ytterligare ett sätt att bli ”medlem” i väntan på dop”, det vill säga att vara medlem, men vänta något med dopet.

Om jag inte är medlem

Svenska kyrkan är öppen för alla och du är alltid välkommen till gudstjänst, kyrkorummet och kyrkogården. Väljer du att inte tillhöra svenska kyrkan antar vi att du därmed inte heller vill ta del av de kyrkliga riter och traditioner som Svenska kyrkan erbjuder.

Begravning

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan blir begravd på en allmän kyrkogård eller särskild begravningsplats. Kostnaderna för gravplats täcks av begravningsavgiften. Har du valt att inte tillhöra Svenska kyrkan, tolkas det av kyrkan som att du inte vill ta del av de riter (begravningsgudstjänst) och traditioner som Svenska kyrkan har. Därför är det viktigt att du berättar för dina nära huruvida du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.