Barn i färggranna regnkläder plaskar i en vattenpöl.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förskola