Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Vad är meningen med livet?
Finns det en fortsättning efter döden?
Hur kommer man igenom sorg?


Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp dessa frågor.


Aktuell information:
Ändring i begravningslagen.
Den 1 maj 2012 ändrades begravningslagen bland annat så att den maximala tidsutdräkten mellan dödsfall och gravsättning eller kremering halveras till 30 dagar.

För information kring begravning i Motala församling kontakta Linda Morina eller Marie-Louise Levin, pastorsexpeditionen.

För kontakt med Griftegården, följ länken.Griftegården i Motala