En vit kista med rosa blommor och ett kors av jord.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Vad är meningen med livet?
Finns det en fortsättning efter döden?
Hur kommer man igenom sorg?


Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp dessa frågor.


Aktuell information:
Ändring i begravningslagen.
Den 1 maj 2012 ändrades begravningslagen bland annat så att den maximala tidsutdräkten mellan dödsfall och gravsättning eller kremering halveras till 30 dagar.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

För information kring begravning i Motala församling kontakta Linda Morina eller Marie-Louise Levin, pastorsexpeditionen.

För kontakt med Griftegården, följ länken.Griftegården i Motala