En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar beslut i principiella ärenden och i ärenden av större vikt.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar beslut i principiella ärenden och i ärenden av större vikt i enlighet med följande:

  1. Mål och riktlinjer för verksamheten
  2. Budget, fastställande av kyrkoavgift och andra viktiga frågor
  3. Kyrkorådets och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
  4. Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
  5. Val av revisorer och revisorsersättare
  6. Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda
  7. Fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktiges presidium

Ordförande: Kenneth Söderman
Vice ordförande: Kjell Fransson
Andre vice ordförande: Ragnhild Wärn

Sammanträdesdatum 2024

  • 13 juni
  • 14 november
  • 12 december

Klockan 19.00