Någon räcker över några valkuvert.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtoendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggd organisation. Vart fjärde år äger val rum inom Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar och fyllt 16 år äger rösträtt. Innevarande mandatperiod sträcker sig mellan åren 2018– 2021 och nästa val äger rum i september 2021.