Några personer sitter vid ett bord och antecknar.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Griftegårdskommitté

Denna kommitté har till uppgift under kyrkorådet att ansvara för begravningsverksamheten inom Motala församling. Kommittén består av fem ledamöter med fem personliga suppleanter.

Griftegårdskommiténs sammansättning

Ordinarie                             Suppleant

Ulla Axelsson                        Börje Johansson

Kerstin Elf                             Ulf Cederin

Birgitta Egberth                   Hans Elf

Kenneth Söderman             Tanja Ronkainen 

Urban Nilsson                      Lars-Johan Sunnerberg

Ordförande

Kenneth Söderman

Vice ordförande

Ulla Axelsson