Några personer sitter vid ett bord och antecknar.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Griftegårdskommitté

Denna kommitté har till uppgift under kyrkorådet att ansvara för begravningsverksamheten inom Motala församling. Kommittén består av fem ledamöter med fem personliga suppleanter.

Griftegårdskommitténs sammansättning:

Ordinarie 
Ulla Axelsson
Kenneth Söderman
Urban Nilsson
Lars-Göran Bergman

Suppleanter
Kerstin Elf Ståhl
Kjell Pettersson
Raul Karlsson
Per-Anders Berglund
Anders Eriksson

Ordförande: Kenneth Söderman
Vice ordförande: Ulla Axelsson