Foto: Malin Strehlin

Om Motala församling

OM Motala församling

Motala församling är en av Linköpings stifts största församlingar med  ca 20 000 medlemmar. Församlingen omfattar större delen av Motala kommun, dvs det som en gång var Motala Stad och Motala landskommun samt Vinnerstads socken. 

Motala kommun omfattar dessutom Borensberg, Tjällmo, Godegård, Nykyrka, Österstad och Fornåsa. 

Totala innevånarantalet i kommunen är c:a 43 500, av dessa bor cirka 30 600 i Motala församling. Av befolkningen inom församlingens gränser är cirka 20 000 kyrkotillhöriga. 

Församlingen är på grund av sin storlek uppdelad i distrikt.

  • Motala centrum kring Motala kyrka
  • Motala Väster kring Råssnäskyrkan
  • Charlottenborg och Vinnerstads distrikt med Charlottenborgskyrkan och Vinnerstads kyrka
  • Motala verkstadsområdet kring Lillkyrkan

Inom församlingen finns även sjukhuskyrkan med en sjukhuspräst och en sjukhusdiakon.

För arbetet bland finskspråkiga finns en tvåspråkig prästtjänst. 

Därutöver finns ett uppdrag att ansvara för begravnings-verksamheten inom församlingen. Föreskrifter om detta ansvar finns i begravningslagen.